Неділя 14 лип. 2024
Діймо разом на захисті довкілля для громад!

English below
Добровільні пожежні дружини відіграють надзвичайно важливу роль у громадах і протидії пожежам. Члени добровільних пожежних дружин Корсунь-Шевченківської громади поділились думками щодо важливості залучення громадськості до контролю та подолання лісових пожеж і ролі кожного у цій непростій справі.
Столяревський Андрій: «Я – голова спілки пасічників Корсунщини! Поля є для мене важливим місцем, яке дає мені та моїй родині хліб. Я маю бажання допомагати спільноті та бути частиною чогось більшого, оберігаючи рідну землю від пожеж. Я пішов в добровільну пожежну дружину, бо безпека нашої громади – це відповідальність кожного її члена».

Навчання ДПО Виграїв 3
Леонід Чорновол: «Я – вчитель, моє життя пов’язане із навчанням та підтримкою молодого покоління. Щоденно я навчаю дітей оберігати природу і землі на яких вони зростають. Я пішов в добровільну пожежну дружину, щоб мати безпосередній досвід аспектів пожежної безпеки. Це доповнить мої знання та навички, і дозволить передати цю інформацію своїм учням з першоджерела».
Анатолій Шабельник: «Я – голова громади, моя мета полягає в тому, щоб забезпечити безпеку і захист нашого населення. Приєднання до пожежної дружини дає мені можливість зробити реальний внесок у цю мету та бути прикладом активної громадської участі. Я пішов в добровільну пожежну дружину, щоб захистити свій дім, поля та ліси від пожеж!»
Інтерв’ю взяті в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Let's work together to protect the environment for communities!
Volunteer fire brigades play an extremely important role in communities and in fighting fires. Members of the Korsun-Shevchenkivska community's volunteer fire brigades shared their thoughts on the importance of engaging the public in controlling and fighting forest fires and the role of everyone in this difficult task.
Andrii Stolyarevskyi: "I am the chairman of the Korsunsky Beekeepers' Union! The fields are an important place for me, as they provide me and my family with bread. I have a desire to help the community and be part of something bigger by protecting my native land from fires. I joined the volunteer fire brigade because the safety of our community is the responsibility of each member."
Leonid Chornovol: "I am a teacher, my life is connected with teaching and supporting the younger generation. Every day I teach children to protect nature and the land they grow up on. I joined a volunteer fire brigade to have direct experience of fire safety aspects. This will complement my knowledge and skills and allow me to pass on this information to my students from the source."
Anatoliy Shabelnyk: "I am the head of the community, and my goal is to ensure the safety and protection of our population. Joining the fire brigade gives me the opportunity to make a real contribution to this goal and be an example of active civic participation. I joined a volunteer fire brigade to protect my home, fields and forests from fires!"
The interviews were conducted within the framework of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine (pilot)", implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи