Неділя 14 лип. 2024
Триває навчання членів добровільних пожежних дружин Корсунь-Шевченківської громади

English below

Триває навчання членів добровільних пожежних дружин Корсунь-Шевченківської громади реалізовані в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
На базі 11 Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС у Черкаській області у м. Корсунь-Шевченківський відбулись заняття щодо практичної та теоретичної підготовки членів добровільної пожежної охорони.
Учасники були ознайомлені із вимогами безпеки та охорони праці під час гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт. Завдяки отриманим знанням члени добровільних пожежних команд будуть дотримуватись вимог безпеки праці під час проведення аварійно-рятувальних робіт, вимог безпеки праці під час роботи із пожежними та аварійно-рятувальними автомобілями, пожежно-рятувальними пристроями, пожежним устаткуванням, переносним пожежним та аварійно-рятувальним інструментом. А також, володіти засобами і методами індивідуального та колективного захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

IMG 6113
Фахівці Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області ознайомили присутніх з психологічними особливостями поводження населення в надзвичайних ситуаціях, розповіли про екстрену психологічну допомогу та методи її надання, також було акцентовано увагу на факторах ризику і способах їх подолання, зокрема правилах самоконтролю.

IMG 6121
Учасники занять дізнались про порядок дій під час рятування людей, алгоритми пошуку, способи доступу, деблокування та транспортування постраждалих.

IMG 6146
Організація гасіння пожеж – це систематична діяльність, спрямована на контроль та припинення розповсюдження вогню з метою захисту життя, майна і навколишнього середовища. Вона включає ряд кроків та заходів, які мають на меті ефективне та безпечне загасання пожежі тактичні можливості пожежно-рятувальних підрозділів, оперативні дії та особливості гасіння пожеж на об’єктах різного призначення. Учасники навчання дізнались про загальні поняття про пожежу та її розвиток, тактичні можливості пожежно-рятувальних підрозділів, правила взаємодії з іншими службами під час ліквідації пожеж, етапи оперативного розгортання, типові способи використання пожежно-рятувальних пристроїв, пожежного устаткування та спорядження.

IMG 6152

Також, було проведено практичне заняття на місцевості. Робота добровільних пожежних дружин надзвичайно важлива, оскільки вони можуть допомогти зменшити час реагування на пожежу та максимально обмежити поширення вогню, а їхні зусилля можуть врятувати життя і майно, забезпечуючи швидку реакцію на небезпеку.
Учасники занять висловлюють вдячність Лісовій службі США за можливість проходження навчання за здобуття знань та навиків з гасіння пожеж!

Training of volunteer fire brigades of Korsun-Shevchenkivska community continues
English below
The training of members of the volunteer fire brigades of the Korsun-Shevchenkivska community is ongoing as part of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine (pilot)», implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
At the 11th State Fire and Rescue Unit of the State Emergency Service of Ukraine in Cherkasy Oblast in Korsun-Shevchenkivskyi, classes were held to provide practical and theoretical training for members of the volunteer fire brigade.
The participants were familiarised with the safety and labour protection requirements for firefighting and rescue operations. Thanks to the knowledge gained, members of volunteer fire brigades will comply with occupational safety requirements during rescue operations, occupational safety requirements when working with fire and rescue vehicles, fire and rescue devices, fire equipment, portable fire and rescue tools. They also have the means and methods of individual and collective protection against hazardous and harmful industrial factors.
Specialists of the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Cherkasy Oblast introduced the participants to the psychological peculiarities of the population's behaviour in emergency situations, told about emergency psychological assistance and methods of its provision, and focused on risk factors and ways to overcome them, including the rules of self-control.
Participants learned about the rescue procedure, search algorithms, ways to access, unblock and transport victims.
Fire fighting is a systematic activity aimed at controlling and stopping the spread of fire to protect life, property and the environment. It includes a number of steps and measures aimed at efficient and safe fire extinguishing tactical capabilities of fire and rescue units, operational actions and specifics of fire extinguishing at various facilities. The participants learned about the general concepts of fire and its development, the tactical capabilities of fire and rescue units, the rules of interaction with other services during firefighting, the stages of operational deployment, and typical ways of using fire and rescue devices, fire equipment and gear. A practical classes was also held in the area.

The work of volunteer fire brigades is extremely important as they can help reduce fire response times and limit the spread of fire as much as possible, and their efforts can save lives and property by providing a quick response to danger.
The participants of the training express their gratitude to the US Forest Service for the opportunity to receive training and gain knowledge and skills in firefighting!
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи