Четвер 25 квіт. 2024
Підрив російськими військами Каховської ГЕС

Стрімке зниження рівня води в Каховському водосховищі створює нові ризики для ядерної безпеки України, оскільки рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС пов’язаний з наповненістю Кременчуцького водосховища.
Каховська ГЕС – нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських гідроелектростанцій, забезпечує річне регулювання стоку Дніпра. Дамба Каховської ГЕС утримує обсяг близько 18 млн м3 води. Каховське водосховище надзвичайно важливе для економічного комплексу півдня України, воно забезпечує водою ЗАЕС, зрошування земель, питне водопостачання півдня (якщо рівень води у водосховищі знизиться хоча б на 1 м, то питні водозабори не працюватимуть, Північно-Кримський канал теж залишиться без води).
Ще у перші дні повномасштабної російської збройної агресії в лютому 2022 року окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС.

 #russialsATerroristState

Russian troops blow up Kakhovka hydroelectric power station
The rapid decline in the water level in the Kakhovka reservoir creates new risks for Ukraine's nuclear safety, as the water level in the Zaporizhzhya nuclear power plant's cooling pond is linked to the fullness of the Kremenchuk reservoir.
Kakhovska HPP is the lowest and last (sixth) stage in the Dnipro hydroelectric power plant cascade and ensures annual regulation of the Dnipro river flow. The Kakhovka HPP dam holds a volume of about 18 million m3 of water. The Kakhovka reservoir is extremely important for the economic complex of southern Ukraine, providing water for the Zaporizhzhya nuclear power plant, land irrigation, and drinking water supply in the south (if the water level in the reservoir drops by at least 1 m, drinking water intakes will not work, and the North Crimean Canal will also be left without water).
Back in the first days of Russia's full-scale armed aggression in February 2022, the occupiers seized the North Crimean Canal and the Kakhovka hydroelectric power station.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи