Вівторок 25 черв. 2024
17 березня – Прийняття конвенції про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер (Гельсінкі, Фінляндія)

Конвенція була ухвалене на засіданні Європейської економічної комісії ООН та набула чинності в жовтні 1996 року. Україна приєдналася до Конвенції в 1999 році. Основним об’єктом конвенції є транскордонні води, які перетинають кордон між двома або більше державами або протікають вздовж такого кордону.

Основною метою цієї Конвенції є забезпечення охорони транскордонних вод шляхом запобігання, обмеження і скорочення забруднення, а також екологічно обґрунтованого і раціонального управління транскордонними водами, розумного і справедливого використання транскордонних вод, збереження і відновлення екосистем у річкових басейнах.

17.03.2023_Конвенція_водотоки_1.jpg

Конвенція зобов’язує учасників приймати правові, адміністративні, економічні, фінансові та технічні заходи для запобігання, обмеження та зменшення будь-якого транскордонного впливу на поверхневі та підземні води. Країни-члени, які долучилися до конвенції, відіграють важливу роль в  боротьбі з транскордонним забрудненням шляхом підтримки двостороннього та багатостороннього співробітництва. Такі дії є ключовими в забезпеченні збалансованого розвитку та збереженні біорізноманіття в різних регіонах.

Основними цілями Гельсінської водної конвенції є: запобігання забрудненню транскордонних вод та обмеження його впливу шляхом встановлення міжнародних стандартів та механізмів контролю за виконанням цих стандартів; екологічно обґрунтоване та раціональне управління транскордонними водними ресурсами з метою забезпечення їх стійкого розвитку та використання; збереження та відновлення водних екосистем, що сприятиме збереженню біорізноманіття та екологічній рівновазі.

17.03.2023_Конвенція_водотоки_3.jpgВ Україні важливими з огляду на конвенцію є дві транскордонні річки – Дніпро та Дністер, стан Чорного моря значною мірою залежить від цих річок. Поширеними є випадки потрапляння до України токсичні відходів з російської федерації, білорусі, Румунії та інших. Це шкідливо для здоров’я населення і для довкілля.

Україна та Молдова реалізували проект Глобального екологічного фонду «Сприяння транскордонному співробітництву і комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер», який був офіційно представлений 22 квітня 2021 року. Цей проект є складовою частиною зобов’язань Республіки Молдова та України в рамках міждержавного співробітництва в галузі охорони та сталого розвитку басейну річки Дністер. Проект було розроблено та реалізовано зусиллями ОБСЄ та Програми розвитку ООН (ПРООН) у партнерстві з Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) у відповідь на запити обох країн від 2017 до 2021 року. Фінансову підтримку також надав Глобальний екологічний фонд (ГЕФ).

Джерела: сайт ВЕЛ, мережа інтернет, офіційний сайт GEF

Фото: мережа інтернет

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи