Субота 04 лют. 2023
Жовтень
Жовтень (26)

Понеділок, 17 жовт. 2022 Автор
Сьогодні, 17 жовтня, російські військові вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів. Крім того, відключилася лінія зв’язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська.
російські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС.
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає більш рішучих заходів від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для спільних дій у подоланні агресора та ядерного терориста – російської федерації.
Джерело: державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом»», мережа Інтернет
Фото: мережа Інтернет
П'ятниця, 14 жовт. 2022 Автор
English below
 
Розпочалась робота щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні». Він реалізується в Україні Всеукраїнською екологічною лігою за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Проєкт орієнтований на реалізацію у 4 цільових територіальних громадах України (Іванківська та Поліська у Київській області, Олевська у Житомирській області, Корсунь-Шевченківська – Черкаська область). З огляду на продовження російської військової агресії проти України, плановані територіальні громади можуть бути змінені. 
 
Лісова пожежа
 
Ліс, охоплений вогнем
 
Завданнями проєкту є: 
– формування та навчання чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах;
– підготовка, видання навчально-методичних матеріалів для добровільних пожежних формувань та інформаційно-просвітницької роботи з населенням для попередження лісових  пожеж ;
– проведення заходів страхування з метою забезпечення чотирьох добровільних пожежних формувань – учасників проєкту необхідними технічними засобами.
– розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;
– створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.
Для реалізації завдань проєкту буде проведено такі заходи/активності:
– проведення комунікаційних перемовин з представниками влади  цільових громад, формування складу чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах, відбір експертної групи проєкту з числа науковців, громадських діячів, представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, 
– проведення агітаційної, роз’яснювальної роботи серед зацікавлених громадян задля долучення до команд добровільних пожежних формувань, проведення відбору, формування, навчання чотирьох команд (проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, двох конференцій);
– виготовлення та встановлення інформаційних стендів щодо попередження лісових пожеж;
– проведення процедури страхування учасників проєкту;
– проведення процедури закупівель відповідних технічних засобів та захисного одягу для учасників проєкту;
– підготовка та видання навчально-методичних матеріалів для  подальшого використання командами-учасниками та цільовими громадами; 
– розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;
– створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань;
– регулярне висвітлення у засобах масової інформації різного рівня та соціальних мережах інформації про перебіг проєкту;
– організація постійної комунікації між командою проєкту, партнерами, учасниками проєкту;
– забезпечення роботи персоналу та адміністрування проєкту.
Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.
Лісова пожежа 1
 
Лісова пожежа
 
On the start of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine"
 
Work has begun on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine". It is implemented in Ukraine by the Ukrainian Environmental League with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs. The project is focused on implementation in 4 target territorial communities of Ukraine (Ivankivska and Poliska in Kyiv region, Olevska in Zhytomyr region, Korsun-Shevchenkivska - Cherkasy region). Given the continuation of Russian military aggression against Ukraine, the planned territorial communities may be changed. 
The objectives of the project are: 
- formation and training of four teams of volunteer fire brigades in the target communities;
- preparation, publication of educational and methodological materials for voluntary fire brigades and outreach work with the population to prevent forest fires;
- carrying out insurance measures to provide four voluntary fire brigades - project participants with the necessary technical means.
- development, filling and promotion of the website of voluntary fire brigades;
- creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations.
The following events/activities will be carried out to implement the project objectives:
- conducting communication negotiations with representatives of the authorities of the target communities, forming the composition of four teams of volunteer fire brigades in the target communities, selection of the project expert group from among scientists, public figures, representatives of the State Emergency Service of Ukraine, 
- conducting campaigning, explanatory work among interested citizens to join the teams of voluntary fire brigades, selection, formation, training of four teams (conducting educational lectures and seminars, practical classes on the ground and interactive trainings, two conferences);
- production and installation of information stands on forest fire prevention;
- conducting the insurance procedure for project participants;
- conducting the procedure for procurement of appropriate technical equipment and protective clothing for project participants;
- preparation and publication of educational and methodological materials for further use by participating teams and target communities; 
- development, filling and promotion of the website of volunteer fire brigades;
- creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations;
- regular coverage of information about the project in the media of various levels and social networks;
- organization of constant communication between the project team, partners, project participants;
- ensuring the work of staff and project administration.
More information on project implementation in the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs
 
П'ятниця, 14 жовт. 2022 Автор
 
Десятки тисяч мужніх чоловіків та відважних жінок стали на захист незалежності України у 2014 році й сотні тисяч зробили це 24 лютого 2022 року з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.
Наша боротьба за правду, за рідну землю, за свободу, за майбутнє української нації триває століттями. російські окупанти обстрілюють наші міста, вбивають мирних жителів, шантажують світ ядерною зброєю, завдають надзвичайних збитків довкіллю. Навіть після завершення війни техногенні та екологічні катастрофи, які створюють російські військові злочинці, будуть проявлятися роками. 
Всеукраїнська екологічна ліга виловлює щиру вдячність всім нашим воїнам – жінкам і чоловікам. Зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги, щастя, сили та любові. Нехай доля завжди буде прихильна до Вас, щоб ворожі кулі оминали, а Ваші сила та мужність завжди живилися любов’ю та підтримкою близьких і рідних, які вже дуже швидко побачать Вас здоровими й щасливими вдома.
Ми платимо високу ціну в цій війні, але продовжуємо метр за метром повертати українські суверенні землі! Вічна слава полеглим героям!
З Днем захисників і захисниць України, Днем українського козацтва!
Слава Україні! Героям слава!
З повагою,
колектив Всеукраїнської екологічної ліги.
Четвер, 13 жовт. 2022 Автор
Сьогодні, 13 жовтня, за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН відзначається Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих.
Вперше він був відзначений згідно резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 44/236 від 22 грудня 1989 року в рамках Міжнародного десятиліття щодо зменшення небезпеки стихійних лих (International Decade for Natural Disaster Reduction) – 1990-1999.
Мета цього дня – доведення до відома громадськості важливості прогнозування стихійних лих та запобігання переростання небезпек в катастрофи, проведення роз’яснювальної роботи серед населення, яке найбільш схильне до небезпеки стати жертвою стихійних, екологічних та техногенних лих.
Блискавка
 
Блискавка
Зсув Коблево
 
Зсув грунту
 
Повінь в Карпатах
 
Повінь в Карпатах 
 
Експерти Всеукраїнської екологічної ліги упродовж багатьох років досліджують питання способів запобігання, особливостей небезпечних явищ та можливих шляхів мінімізації їх негативного впливу. Для України характерні такі загрози, як катастрофічні повені у Карпатах, масштабні пожежі на торфовищах, підтоплення, розширення посушливої зони південного регіону, збільшення частоти та тривалості посухи, пересихання річок та водойм, перетворення степів південного регіону в пустелі, підтоплення прибережних районів та гостра нестача питної води в центральних, південних та східних областях України.
Снігопад
Снігопад
 
У 2020 році спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН було проведено дослідження щодо комплексного аналізу системи зменшення ризику стихійних лих в сільському господарстві України, в якому вивчено головні ризики для галузі сільського господарства, які загострились внаслідок кліматичної кризи, проаналізовано сучасний стан агрометеорологічної мережі, загрози для продовольчої безпеки України та надано рекомендації щодо шляхів вирішення ситуації.
 
Хвиля спеки
 
Хвиля спеки
 
Для покращення реагування та запобігання нищівних наслідків небезпечних природних явищ, експерти ВЕЛ вважають за необхідне:
– створити загальнодержавну систему управління ризиками, зумовленими зміною частоти та інтенсивності екстремальних явищ погоди і стихійних лих на території України.
– внести зміни до законодавства щодо дій на рівні територіальних громад (ТГ), пов’язаних із управлінням ризиками стихійних лих, проведення на постійній основі оцінки фактичних змін клімату та їх наслідків.
– розробити і затвердити спеціальні стратегічні документи щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, продовольчої безпеки, біобезпеки та біологічного захисту.
– затвердити методологічні основи управління ризиками катастроф у галузевих та обласних стратегіях, місцевих програмах та планах щодо зменшення ризику катастроф у сільському господарстві та водних ресурсах.
– розробити національний профіль ризиків, відповідно до методики Офісу ООН з питань зменшення ризику стихійних лих (UNDRR).
Четвер, 13 жовт. 2022 Автор

Нещодавно у ентомологічному журналі "Українська ентомофауністика" вийшов матеріал про знахідку трьох особин мокреця бабкового Forcipomyia paludis, які були сфотографовані непоміченими на території Парку під час смоктання гемолімфи на молодому самці кордулії бронзової Cordulia aenea. Фотографію було завантажено на відкриту природничу базу даних Української мережі інформації з біорізноманіття (УкрБІН) та знайдено там пізніше. Це перша знахідка виду в Україні, яка розширює відомий ареал F. paludis до Східної Європи.

кордулія бронзова

Четвер, 13 жовт. 2022 Автор
Важливим внеском у розвиток регіональних міжнародних інституційних і договірних механізмів охорони довкілля став процес «Довкілля для Європи», який очолила Європейська Економічна Комісія ООН (ЄЕК ООН).
Процес спрямований на захист довкілля та сталий розвиток країн-членів ЄЕК ООН, складається з багатьох міжнародних зустрічей різного рівня, найважливішими з яких є всеєвропейські конференції Міністрів охорони довкілля.
Членами Комісії є 56 країн – європейські держави, частина країн у Центральній Азії, США, Канада, Ізраїль.
Довкілля для Європи 5
У 2022 році на конференції ООН «Довкілля для Європи» підписали чергову декларацію міністрів. Це дороговказ у сфері охорони природи Європи на наступні 5 років.
Країни-учасниці не просто засудили російську військову агресію, а й запевнили у подальшій підтримці України. Йдеться як про допомогу в оцінці збитків для довкілля України та інших європейських країн, так і про допомогу при реалізації концепції сталого розвитку для нашої держави при подоланні негативних наслідків російської військової агресії.
 
Довкілля для Європи 2
 
Учасники коференції "Довкілля для Європи", 2022
 
Згадаємо, що п’ята зустріч Міністрів була надзвичайно важливою для України, вона відбулась у Києві в 2003 році та увійшла в історію регіональних екологічних домовленостей прийняттям ряду програмних документів:
– Стратегічна екологічна оцінка (СЕО);
– Протокол «Реєстр викидів та переносу забрудників» (РВПЗ);
– Рамкова Конвенція «Про сталий розвиток Карпат» та інші важливі документи.
Експерти ВЕЛ брали активну участь у цій конференції, зокрема у підписанні головних природоохооронних угод.
Всеукраїнська екологічна ліга ініціювала започаткування Національного процесу «Довкілля для України», метою якого стали:
– зміцнення суспільного партнерства для збалансованого розвитку держави та поліпшення стану довкілля в Україні;
– інтеграція екологічної складової в галузеві та регіональні політики, суспільно-політичне, соціальне життя України;
– формування розвинутого громадянського суспільства, яке є засадничим чинником збалансованого розвитку і ознакою демократичної держави;
– міжнародна співпраця в рамках процесу «Довкілля для Європи» (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../stratehichni.../2011-rik.)
 
Довкілля для Європи
 
Виставка 2011
Значних збитків російська військова агресія завдає екосистемам України, ті техногенні катастрофи, що створюють окупанти, будуть спричиняти жахливі наслідки у майбутньому. Експерти та активісти ВЕЛ від початку повномасштабного вторгнення фіксують злочини російських окупантів проти довкілля. Все буде Україна!
Середа, 12 жовт. 2022 Автор

Сьогодні зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.
Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів.
Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язані з роботою атомних станцій, є виявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до аналогічних наслідків і загроз радіаційної аварії.
Окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою.
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає більш рішучих заходів від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для спільних дій у подоланні агресора та ядерного терориста – російської федерації. Першочерговим завданням є закриття від обстрілів території ядерних об’єктів в Україні!
Джерело: державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"», мережа Інтернет
Фото: мережа Інтернет

Понеділок, 10 жовт. 2022 Автор
Внаслідок ракетних обстрілів Києва російськими окупантами, 10 жовтня були пошкоджені будівлі закладів освіти та культури. Це черговий доказ того, що росія – це держава-терорист без культури і без майбутнього!
У Національному науково-природничому музеї НАН України вибуховою хвилею було вибито 57 вікон музею в експозиційних залах геологічного, палеонтологічного та зоологічного відділів. Пошкоджено будівлю Національного музею Тараса Шевченка – музею з унікальною експозицією життєвого та творчого шляху Тараса Шевченка. Ці установи неодноразово відвідували учасники заходів Всеукраїнської екологічної ліги, програми «Екологічними стежками рідної України».
Ракета влучила в дитячий майданчик у парку Т. Г. Шевченка.
Пошкоджено будівлі Президії та Великого конференц-залу Національної академії наук України.
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України та Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України також пошкоджені.
Через ракетний удар сильних пошкоджень отримали будівлі Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя і Педагогічний музей України.
 
Пошкодження Національного науково природничого музею НАН України
 
Пошкодження Національного науково-природничого музею НАН України
 
Також, під час ракетного обстрілу пошкоджень зазнали будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (головний корпус та корпус Інституту філології), Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Музею історії міста Києва, Київської картинної галереї, Національного науково-дослідного реставраційного центру, меморіальних музеїв-квартир М. Бажана і П. Тичини, Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, Інституту літератури НАН України, Інституту археографії НАН України, Національної філармонії.
 
Червоний корпус КНУ
 
Вибиті вікна, Червоний корпус КНУ
 
Вибиті вікна в музеї Ханенків
 
Вибиті вікна в музеї Ханенків
 
Всеукраїнська екологічна ліга висловлює підтримку працівникам закладів!
російська військова агресія завдає надзвичайної шкоди екосистемам України, близько 12 мільйонів українців покинути свої домівки, понад 5 мільйонів виїхали за кордон, кожного дня внаслідок обстрілів помирають мирні жителі.
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні організації, зокрема, Програму розвитку ООН долучитись до зупинення російського агресора –кожен громадянин має право на життя та чисте довкілля!
Четвер, 06 жовт. 2022 Автор
Щорічно, 6 жовтня, відзначається Всесвітній день охорони місць існування, який покликаний нагадати кожному з нас про необхідність захисту не тільки флори й фауни, а, в першу чергу, їх оселищ. Цей день був започаткований у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої фауни і флори і природних місць існування в Європі (Бернської конвенції).
Експерти Всеукраїнської екологічної ліги упродовж багатьох років займаються питаннями вивчення та охорони природоохоронних територій (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../pryrodno-zapovidnyi-fond ) та біорізноманіття (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../biolohichne-ta-landshaftne... ).
 
Міни у лісі
 
Замінований ліс
 
Пожежа в морському порту
 
Пожежа в морському порту
 
Оселища є ключовими об’єктами уваги в загальновідомій програмі розбудови європейської екомережі «Natura 2000» та для Смарагдової мережі. Суть цього підходу полягає у збереженні природних оселищ, тобто місць «проживання» видів, що дає змогу зберегти як види та їх угруповання, так й умови, необхідні їм для виживання та нормального розвитку.
Надмірне антропогенне навантаження на природні території та фрагментованість ландшафтів призводить до втрати біорізноманіття.
Збереження ландшафтного різноманіття України має велике значення для підтримки балансу природних процесів на території нашої країни та є оселищами багатьох представників флори та фауни.
 
Пожежа в природній екосистемі
 
Пожежа в природній екосистемі
 
Найгострішим питанням сьогодення є вплив військової російської агресії, яка, окрім людських жертв та руйнацій, призводять до знищення природних територій нашої країни. російські окупанти знищують оселища та особливо цінні території, де існують різні види тварин і рослин, що несе загрозу для дикої природи та стійкості екосистем в транскордонному контексті. Лісові, лугові та інші екосистеми страждають від пожеж внаслідок обстрілів російських окупантів. Водні екосистеми зазнають забруднення через пошкодження фільтраційних станцій та підриву дамб.
 
Поле у вирвах від снарядів
Поле у вирвах від снарядів
 
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає рішучих дій від європейських природоохоронних організацій для зупинення російського агресора та збереження природних екосистем для нашого спільного, мирного майбутнього!
Джерела: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
Мережа: мережа Інтернет
Четвер, 06 жовт. 2022 Автор

English below

Ліси мають важливе соціально-економічне та екологічне значення, є джерелом цінних ресурсів, забезпечують перебування у зв’язаному стані значної частини світового запасу вуглецю, сприяють збереженню біорізноманіття екосистем. На даний момент ліси України мають значний негативний вплив через деструктивну антропогенну діяльність, нищівних збитків для лісових екосиcтем завдає російська військова агресія.
З метою реалізації завдань проєкту буде проведено такі заходи/активності:
– проведення комунікаційних перемовин з представниками влади цільових громад, формування складу чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах, відбір експертної групи проєкту з числа науковців, громадських діячів, представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України,
– проведення агітаційної, роз’яснювальної роботи серед зацікавлених громадян задля долучення до команд добровільних пожежних формувань, проведення відбору, формування, навчання чотирьох команд (проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, двох конференцій);
– виготовлення та встановлення інформаційних стендів щодо попередження лісових пожеж;
– проведення процедури страхування учасників проєкту;
– проведення процедури закупівель відповідних технічних засобів та захисного одягу для учасників проєкту;
– підготовка та видання навчально-методичних матеріалів для подальшого використання командами-учасниками та цільовими громадами;
– розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;
– створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань;
– регулярне висвітлення у засобах масової інформації різного рівня та соціальних мережах інформації про перебіг проєкту;
– організація постійної комунікації між командою проєкту, партнерами, учасниками проєкту;
– забезпечення роботи персоналу та адміністрування проєкту.

Ліс

Events and activities of the project "Creation of public system of forest fire protection in Ukraine"
Forests are of great socio-economic and ecological importance, they are a source of valuable resources, ensure that a significant part of the world's carbon stock is in a bound state, and contribute to the conservation of ecosystem biodiversity. Currently, the forests of Ukraine have a significant negative impact due to destructive anthropogenic activities, devastating damage to forest ecosystems caused by Russian military aggression.
In order to implement the project objectives, the following measures/activities will be carried out
- communication negotiations with representatives of the authorities of the target communities, formation of four teams of voluntary fire brigades in the target communities, selection of the project expert group from among scientists, public figures, representatives of the State Emergency Service of Ukraine,
- conducting campaigning, explanatory work among interested citizens to join the teams of voluntary fire brigades, selection, formation, training of four teams (conducting educational lectures and seminars, practical classes on the ground and interactive trainings, two conferences);
- production and installation of information stands on forest fire prevention;
- conducting the insurance procedure for project participants;
- conducting the procedure for procurement of appropriate technical equipment and protective clothing for project participants;
- preparation and publication of educational and methodological materials for further use by participating teams and target communities;
- development, filling and promotion of the website of volunteer fire brigades;
- creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations;
- regular coverage of information about the project in the media of various levels and social networks;
- organization of constant communication between the project team, partners, project participants;
- ensuring the work of the project staff and administration.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи