Середа 22 трав. 2024
Завдання проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»

English below

Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

emblema VEL USFS

Завданнями проєкту є:

•        формування та навчання чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах;

•        підготовка, видання навчально-методичних матеріалів для добровільних пожежних формувань та інформаційно-просвітницької роботи з населенням для попередження лісових  пожеж ;

•        проведення заходів страхування з метою забезпечення чотирьох добровільних пожежних формувань – учасників проєкту необхідними технічними засобами.

•        розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;

•        створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.

Гасіння лісової пожежі 1

Гасіння лісової пожежі

Гасіння лісової пожежі

Лісова пожежа

Лісова пожежа

Objectives of the project "Creation of a public system of fire

protection of forests in Ukraine"

The All-Ukrainian Environmental League has started implementing a pilot project "Creation of a community-based forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.

The objectives of the project are:

- formation and training of four teams of volunteer fire brigades in target communities;

- preparation, publication of educational and methodological materials for voluntary fire brigades and public outreach to prevent forest fires;

- carrying out insurance measures to provide four voluntary fire brigades - project participants with the necessary technical means.

- development, filling and promotion of the website of voluntary fire brigades;

- creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи