Субота 18 трав. 2024
Мета проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»

English below

Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Для реалізації проєкту обрано 4 цільові територіальні громади: Іванківська та Поліська у Київській області, Олевська у Житомирській області, Корсунь-Шевченківська – Черкаська область.

 

Корсунь Шевченківська ТГ

Герб Корсунь-Шевченківської територіальної громади

Поліська громада

Герб Поліської територіальної громади

З огляду на продовження російської військової агресії проти України плановані територіальні громади можуть бути змінені. У перспективі можливе поширення активностей проєкту на всі територіальні громади України. Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань в пілотних громадах. Для активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж; створення, наповнення та просування сайту добровільних пожежних формувань, підготовка та видання навчально- методичних матеріалів, проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.

USFS

 

 

Objective of the project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine"

The Ukrainian Ecological League has started implementing a pilot project "Creation of a community-based forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs. To implement the project, 4 target territorial communities were selected: Ivankivska and Poliska in Kyiv region, Olevska in Zhytomyr region, Korsun-Shevchenkivska in Cherkasy region. Given the continuation of Russian military aggression against Ukraine, the planned territorial communities may be changed. In the future, it is possible to extend the project activities to all territorial communities of Ukraine. The main goal of the project is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine through the creation of a system of voluntary fire brigades in pilot communities. To actively involve civil society in forest fire prevention and forest protection in Ukraine, it is planned to carry out activities to form, train, provide the necessary special equipment and insurance for four teams of voluntary fire brigades to prevent and eliminate the consequences of forest fires; create, fill and promote the website of voluntary fire brigades, prepare and publish training materials, conduct training lectures and seminars, practical training on the ground and interact with the public.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи