Середа 22 трав. 2024
Про необхідність створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні

English below

Всеукраїнська екологічна ліга висловлює своє занепокоєння щодо масштабності та частоти пожеж в лісових екосистемах, викликаних зокрема російськими обстрілами. Кількість пожеж у 2022, у порівнянні з 2021 роком, збільшилася у 2,7 рази, загальна площа пожеж зросла у 49 разів, середня площа однієї пожежі зросла у 18 разів.

Космознімок лісової пожежі Кінбурнська коса 11.05.2022

Космознімок лісової пожежі, Кінбурнська коса (11.05.2022)

 

Найсерйозніша ситуація зараз в окупованій російськими військами Херсонській області. За весь цей час вогонь охопив вже понад 1587 га

Наслідки лісової пожежі Кінбурнська коса

Наслідки лісової пожежі, Кінбурнська коса (2022)

Лісова пожежа Чернігівська облатьКозелецький район 03.04.2021 вид звхерху

Лісова пожежа, Чернігівська облать Козелецький район (03.04.2021 вид зверху)

Лісові пожежі істотно впливають на стійкість лісових екосистем, формування кругообігу вуглецю, тепловий режим ґрунту, забруднення поверхневих і підземних вод, а також завдають великої шкоди рослинному і тваринному світу. Через пожежі різко погіршуються умови природного відновлення лісів, вони призводять до утворення пустирів, зміни хвойних порід деревостанами малоцінних листяних порід. 

Лісова пожежа Чернігівська облатьКозелецький район 03.04.2021

Лісова пожежа, Чернігівська облать Козелецький район (03.04.2021)

Екологічні наслідки від лісових пожеж полягають в забрудненні атмосферного повітря вуглекислим газом і продуктами піролізу лісових горючих матеріалів, вигоряння кисню. З лісовими пожежами в повітря потрапляють частинки сажі, тобто вуглець і продукти неповного згоряння деревини, різні органічні речовини, в числі яких багато фенольних сполук, які мають мутагенні і канцерогенні властивості.

Задимлення повітря веде до погіршення клімату Землі, збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери і зумовленого ним зниження видимості, освітленості, ультрафіолетової радіації. Висока температура навколишнього середовища – найбільш характерний фактор лісової пожежі.

Найтиповішими причинами виникнення лісової пожежі є:

– багаття, облаштовані у місцях з сухою травою;

– підпал трави на лісових галявинах, прогалинах або стерні на полі біля лісу;

– сфокусовані уламками скла сонячні промені;

– обстріли та ведення активних військових дій.

Наслідки загорання лісової підстилки поблизу Чорнобильської зони 12 05 2022

Наслідки загорання лісової підстилки поблизу Чорнобильської зони (12.05.2022)

Пожежа у сосновому лісі Сєвєводонецька 30.08.2021

Пожежа у сосновому лісі Сєвєводонецька, Луганська область (30.08.2021)

З огляду на збільшення ризиків виникнення пожежної небезпеки у лісових екосистемах Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізацію пілотного проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Більше інформації щодо реалізації проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

 

On the need to create a public system of forest fire protection in Ukraine

The Ukrainian Ecological League expresses its concern about the scale and frequency of fires in forest ecosystems, caused in particular by Russian shelling. The number of fires in 2022, compared to 2021, increased 2.7 times, the total area of fires increased 49 times, the average area of one fire increased 18 times. The most serious situation is now in the Kherson region occupied by Russian troops. During all this time, the fire has already covered more than 1587 hectares. Forest fires significantly affect the sustainability of forest ecosystems, the formation of the carbon cycle, the thermal regime of the soil, pollution of surface and groundwater, as well as cause great harm to flora and fauna. Fires dramatically deteriorate the conditions of natural regeneration of forests, they lead to the formation of wastelands, the replacement of coniferous species by stands of low-value hardwoods. The environmental consequences of forest fires are air pollution with carbon dioxide and pyrolysis products of forest combustible materials, oxygen burning. Forest fires release soot particles into the air, i.e. carbon and products of incomplete combustion of wood, various organic substances, including many phenolic compounds that have mutagenic and carcinogenic properties. Air smoke leads to deterioration of the Earth's climate, an increase in the number of foggy days, a decrease in the transparency of the atmosphere and the resulting decrease in visibility, illumination, ultraviolet radiation. High ambient temperature is the most characteristic factor of forest fires.

The most typical causes of forest fires are:

- fires, arranged in places with dry grass;

- burning grass in forest glades, clearings or stubble in the field near the forest

- sunlight focused by glass fragments;

- shelling and active military operations.

Given the increasing risks of fire hazards in forest ecosystems, the All-Ukrainian Ecological League has launched a pilot project "Creation of a public forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs. More information on the project implementation in the following newsletters.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи