Субота 23 вер. 2023
Всеукраїнська науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» (21–23 квітня 2022 р., м. Тернопіль)

Дев’ятнадцятий рік поспіль Всеукраїнська екологічна ліга спільно з Тернопільським державним медичним університетом імені І. Я. Горбачевського МОЗ України проводить всеукраїнську науково-практичну конференцію «Довкілля і здоров’я». Інтерес до заходу проявляють фахівці різних галузей і організацій.

Мета конференції – оцінка та узагальнення результатів досліджень стану довкілля та впливу глобального потепління, агресивних пандемічних захворювань, таких як COVID – 19 на процеси життєдіяльності людини, роль громадських організацій і владних структур у попередженні та усуненні негативних наслідків їх дії.

Внаслідок військової агресії Росії під загрозою опинились здоров'я і життя мільйонів українців. З 24 лютого за даними ООН серед мирних жителів зафіксовано 3776 жертв російської військово агресії: 1563 вбитих, в тому числі 130 дітей; 2213 поранених, в тому числі 188 дітей, в основному через авіаудари.

Станом на сьогодні відбулося 85 ударів по закладах охорони здоров’я. Напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права.

Фокус медичної допомоги, через активні бойові дії, зміщується на травми, поранення, опіки, переломи, але це викликає меншу пріоритетність допомоги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями, які потребують постійного лікування (пацієнти з туберкульозом, ВІЛ, діабетом, серцево-судинними захворюваннями). Військові дії не дозволять виявити небезпечні захворювання на перших стадіях, зокрема, онкологічні хвороби та туберкульоз.

Наукова програма конференції передбачає розгляд питань:

 1. Фундаментальні фізіологічні механізми життєдіяльності організму та взаємозв’язок із зовнішнім середовищем;
 2. Медико-соціальні проблеми впливу глобального потепління;
 3. Вплив природних та антропогенних факторів на живі істоти;
 4. Гігієнічна оцінка забруднення атмосферного повітря, води, ґрунту, проблеми утилізації промислових і комунальних відходів;
 5. Оцінки ризику негативного впливу радіації на здоров’я населення;
 6. Збереження здоров’я та гігієнічного забезпечення умов життєдіяльності дітей, взаємодії макроорганізму з нормальною мікрофлорою;
 7. Зміни в мікробіоценозах людини за умов погіршення екологічного стану навколишнього середовища;
 8. Сучасні можливості захисту біосфери у контексті здоров’я людей, мікробіологічні аспекти боротьби з короновірусною інфекцією та забезпечення здоров’я людини;
 9. Шляхи впровадження в навчальні програми для вищих медичних, фармацевтичних, педагогічних, ветеринарних і аграрних закладів освіти дані про сучасні проблеми застосування новітніх біо-медичних технологій;
 10. Проблеми розробки і поширення нанотехнологій, технологій подвійного використання;
 11. Етичні засади впровадження новітніх репродуктивних технологій.

Доступ до конференції можна здійснити за наступними посиланнями: 

Пленарне засідання (21.04.2022 р. 13:00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFjNGZmY2UtODNmOS00N2IwLTllZGItNTYzN2RhMzI3ZTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205902024-2335-4b3e-bbfe-d3857a795dd7%22%2c%22Oid%22%3a%22f6613405-2dc3-4e68-809b-f0df407f3ab6%22%7d

Секція Фізіології та Всеукраїнська екологічна ліга (21.04.2022 р. 15:00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBmYzRjNDktYzlkNy00NmY3LWI2ZDMtOWFjMzQ3MjNhOTgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205902024-2335-4b3e-bbfe-d3857a795dd7%22%2c%22Oid%22%3a%22757ddf94-c87c-4069-9fb3-02d66c65f15c%22%7d

Секція Гігієни (21.04.2022 р. 15:00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a257bc4ffafcd4dae8ea16251c71c5041%40thread.tacv2/1650362113181?context=%7b%22Tid%22%3a%2205902024-2335-4b3e-bbfe-d3857a795dd7%22%2c%22Oid%22%3a%227e358e96-aaf4-4d9b-b993-27a5d032b945%22%7d

Секція Мікробіології (21.04.2022 р. 15:00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQwNzI4MzctZjUwMi00NzA1LTkxZmMtZjAxOWVhNGY3ZjI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205902024-2335-4b3e-bbfe-d3857a795dd7%22%2c%22Oid%22%3a%223ef5dc1c-88b2-4655-9e4d-d3a75b23411a%22%7d

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи