Субота 25 трав. 2024
Консультативна зустріч з представниками Розсошанської територіальної громади
English below
Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» з вересня 2022 року в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань в пілотних громадах. Для активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхуванням чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж; створення, наповнення та просування сайту добровільних пожежних формувань, підготовка та видання навчально-методичних матеріалів, проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.
Зустріч з представниками Росшосанської ТГ
 
Зустріч з предстаниками Розсошанської ТГ
 
В рамках проєкту проведена зустріч з представниками однієї з пілотних громад – Розсошанської ТГ (Хмельницька область). Під час зустрічі з головою громади Василем Дячком були обговорені мета, завдання проєкту та готовність до реалізації.
Зустріч з редставником Росшосанської ТГ
 
Зустріч з головою пілотної громади
 
Експерти проєкту зустрілись з командою місцевої пожежної охорони, створеної з метою організації заходів запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території громади у липні 2021 року. Підставою для створення місцевого пожежно-рятувального підрозділу стала стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та стаття 62 Кодексу цивільного захисту України.
Місцева пожежна команда
 
Приміщення місцевої пожежної команди
 
Росшосанська ТГ Пожежний автомобіль
 
Пожежний автомобіль
Плакат про пожежну небезпеку
 
Плакат щодо пожежної небезпеки
 
Також, було відвідано дві пожежні станції. В результаті зустрічі досягнуто домовленості про створення додаткової команди місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної охорони для забезпечення існуючих потреб у громаді.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» дізнавайтесь в наступних інформаційних повідомленнях.
 
Consultative meeting with representatives of Rozsoshanska territorial community
The All-Ukrainian Environmental League has been implementing the pilot project "Establishment of a Community-Based Forest Fire Protection System in Ukraine" since September 2022 as part of the U.S. Forest Service International Programs.
The main goal of the project is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine by creating a system of voluntary fire brigades in pilot communities. To actively involve civil society in forest fire prevention and protection in Ukraine, it is planned to take measures to form, train, provide the necessary special equipment and insurance for four teams of voluntary fire brigades to prevent and eliminate the consequences of forest fires; create, fill and promote a website for voluntary fire brigades, prepare and publish educational materials, conduct training lectures and seminars, practical classes on the ground and interactive
As part of the project, a meeting was held with representatives of one of the pilot communities, the Rozsoshanska TC (Khmelnytskyi Oblast). During the meeting with the head of the community Vasyl Dyachko, the goal, objectives of the project and readiness for implementation were discussed.
The project experts met with the local fire brigade team, established to organize fire prevention and extinguishing measures, eliminate the consequences of emergencies and dangerous events, and ensure effective work on organizing and ensuring fire safety in the community in July 2021. The basis for the establishment of the local fire and rescue unit was Article 26 of the Law of Ukraine "On Local Self-Government" and Article 62 of the Civil Protection Code of Ukraine.
Two fire stations were also visited. As a result of the meeting, an agreement was reached to create an additional team of local firefighters and volunteer firefighters to meet the existing needs in the community.
For more information on the implementation of the project "Establishment of a community-based forest fire protection system in Ukraine", please read the following newsletters.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи