Вівторок 25 черв. 2024
Інтерв’ю з Аллою Прищепою до 25-річчя ВЕЛ
Упродовж 25 років Всеукраїнська екологічна ліга опікується питаннями збереження та покращення стану водних ресурсів в Україні.
Говоримо з Аллою Прищепою, доктором сільськогосподарських наук, професор, директором Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування, головою Рівненської обласної організації ВЕЛ, про актуальні проблеми водокористування та досвід ВЕЛ щодо збереження водних ресурсів.
Які, на думку експертів ВЕЛ, основні виклики у сфері управління водними ресурсами для України?
Україна належить до держав з недостатнім забезпеченням водними ресурсами. Вона – одна з найменш водозабезпечених країн Європи. Водні об’єкти України вкривають 24,2 тис. км2, що становить 4,0 % від її загальної території (603,7 тис. км2). До цих об’єктів належать річки, озера, водосховища, ставки, канали тощо.
Територія України має не дуже густу річкову мережу, небагаті запаси підземних вод. Болота, що були природним регулятором водності річок, нині наполовину осушені. Отже, водні природні ресурси України – це, насамперед, місцевий і транзитний стік річок, водні запаси озер, штучних водойм і підземних горизонтів. Впродовж багатьох десятиліть при здійсненні водогосподарської політики в нашій країні вода ніколи не розглядалася як основа життєзабезпечення природних екосистем і людини, не враховувався і не прогнозувався стан водних систем і їхній вплив на біорізноманіття. Традиційно вода використовувалась тільки як господарський ресурс для промислового і сільськогосподарського виробництва, отримання електроенергії, а також для скидання стічних вод, що зрештою і призвело до вичерпання природно-екологічного потенціалу водних ресурсів.
Інтеграція України до Європейського Союзу передбачає формування та реалізацію політики переходу України до збалансованого (сталого) розвитку. Всеукраїнська екологічна ліга наголошує на необхідності формування нової водної політики в Україні на засадах Водної Рамкової директиви ЄС.
Правління ВЕЛ
Правління ВЕЛ
Члени Рівненської ОО ВЕЛ Прищепа
 
Важливо перейти до інтегрованого управління водними ресурсами, запровадити басейновий принцип у водокористуванні та збереженні водних об’єктів. Осередки ВЕЛ активно застосовують різні форми роботи у цьому напрямі залежно від особливостей водних об’єктів певної території, ступеня антропогенного впливу на них, екологічних проблем, що виникають у процесі водокористування.
Зокрема, проводять наукові дослідження, запроваджують тематичні природоохоронні заходи і акції, розглядають питання стану водних ресурсів на засіданнях Наукової ради ВЕЛ, здійснюють просвітницьку роботу щодо значення водних об’єктів і необхідності їх збереження в контексті змін клімату.
Прищепа 1
 
З початку російської військової агресії з’явились нові виклики для сфери управління водними ресурсами. Зруйновані каналізаційні очисні споруди можуть несуть дуже серйозну небезпеку: забруднення водойм; забруднення ґрунту та ґрунтових вод; порушення всієї екосистеми на кілометри навколо; шкода флорі, фауні, здоров’ю людей і тварин. З неочищеними стоками до водойм потрапляють шкідливі домішки неорганічного (кислоти, луги, мінеральні солі) та органічного (нафта й нафтопродукти, миючі засоби, пестициди тощо) складу.
Органічні забруднення часто призводять до зменшення вмісту розчиненого в воді кисню, наслідком чого є загибель водних організмів, фітопланктону. Надлишки азоту й фосфору в воді призводять до її цвітіння і порушення біологічної рівноваги водойм.
Потрапляння до водойм неочищених господарсько-побутових стоків призводять до біологічного забруднення води, яке може викликати інфекційні захворювання в людей (холеру, тиф, гепатит). У стічних водах також містяться різні мікроорганізми, спори грибів, яйця гельмінтів.
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронній організації долучитись до зупинення росії держави-терориста.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи