Середа 19 черв. 2024
Завершив свою роботу Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», що відбувався 8-10 жовтня 2020 року у м. Івано-Франківськ

Ключова тема Форуму 2020 року – розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики.

Форум об’єднав більше 300 учасників з усіх регіонів України, серед яких: народні депутати, науковці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, природоохоронних громадських організацій, комунальних та бізнес-структур, з них – 85 учасників взяли участь у роботі Форуму онлайн.

Підсумки Форума1

Представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науковці, бізнес-структури, які працюють у сфері поводження з відходами, підприємства-виробники техніки та обладнання перероблення відходів, установи, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, природоохоронні громадські організації вперше зібрались для обговорення проблем поводження з відходами в Україні на національному рівні у 2013 році, Національний форум  у 2020 році восьмий раз поспіль збирає учасників з усіх регіонів України.

Підсумки Форума8Організатор заходу – Всеукраїнська екологічна ліга. Форум відбувся за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради, корпорації «Si Group Consort. Ltd.», Центру екологічної освіти та інформації.

Метою Форуму є визначення в Україні проблем та шляхів подолання критичної ситуації у сфері поводження з побутовими та промисловими відходами на регіональному рівні, впровадження природоохоронних ініціатив та проектів, сприяння залученню інвестицій у сферу перероблення відходів, реалізація екологічно дружніх, ресурсо- та енергоефективних технологій в усіх секторах економіки, сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу, формування нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами, збереження довкілля, впровадження засад збалансованого розвитку в Україні.

Підсумки Форума3Під час відкриття Форуму Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, наголосила на важливості інтегрованого управління відходами для збалансованого розвитку нашої країни. Важливим є запровадження системи роздільного збирання та переробки відходів на засадах принципу розширеної відповідальності виробника із забезпечення її дієвими економічними та правовими механізмами. Надзвичайну загрозу для довкілля становлять полігони ТПВ та сміттєзвалища, яких в Україні за офіційною інформацією нараховується близько 7 тис. Всеукраїнська екологічна ліга протягом тривалого часу здійснює громадську інвентаризацію несанкціонованих сміттєзвалищ, яких за нашими даними – близько 30 тис. Розроблення та реалізація регіональних планів управління відходами, а також популяризація кращих практик  є надзвичайно актуальними.

Підсумки Форума4З привітанням виступили Роман Шахматенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України, Руслан Марцінків,міський голова Івано-Франківська,  Роксолана Джура, міський голова м. Бурштин.

Під час Першої пленарної сесії «Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики» Андрій Пліхтяк, начальник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА, представивпроект Регіонального плану управління відходами в Івано-Франківській області до 2030 року. Регіональний план покликаний стати інструкцією, виконання якої дозволить комплексно підійти до проблеми та втілити в життя кращі практики у сфері поводження з відходами. Це може стати реальністю за умови впровадження на національному рівні належного нормативно-правового забезпечення та достатнього фінансового ресурсу. Метою розроблення Регіонального плану є забезпечення управління відходами в області з урахуванням положень Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.

Підсумки Форума5

Також директори та представники департаментів, управлінь екології та природних ресурсів при обласних ОДА представили власний досвід з питань поводження з ТПВ у регіонах.

Проблеми нормативно-правового забезпечення поводження з відходами, удосконалення організаційно-економічного механізму екологізації виробництва, питання комплексного підходу до вирішення проблеми збору та переробки відходів. в Україні були в центрі уваги учасників Другої пленарної сесії «Правове регулювання та законодавчі ініціативи поводження з побутовими та промисловими відходами в Україні».

Підсумки Форума6

Під час презентаційної панелі «Міжнародний досвід управління відходами» були представлені міжнародні програми та проекти у сфері поводження з відходами в Австрії, Угорщині, Румунії, Словаччині та інших країнах.

Підсумки Форума7Учасники круглого столу «Розроблення та впровадження заходів щодо  поводження з небезпечними відходами (зокрема, медичними відходами в умовах COVID)» під час обговорення акцентували увагу на  методах управління  медичними відходами у сучасних умовах, також  розглянули питання роздільного збирання твердих побутових відходів та утилізації небезпечних відходів, у тому числі непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів.

Також відбулася робоча зустріч заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, народних депутатів України, директорів Департаментів та керівників управлінь екології та природних ресурсів ОДА з питань перерозподілу екологічного податку у 2021 році.

Під час круглого столу «Екологічно-дружні технології перероблення відходів та рекультивації територій, порушених внаслідок розміщення побутових та промислових відходів» учасники мали змогу  обговорити важливі питання, пов’язані із удосконаленням механізму поводження з відходами в Україні на основі принципів циркулярної економіки, розділенням, переробкою та повторним використанням полімервмісної макулатури, прикладними аспектами застосування біочару,  використанням біомаси опалого листя як альтернативного джерела енергії тощо.

Під час круглого столу «Інформаційна політика та просвіта у сфері поводження з відходами» були представлені регіональні напрацювання у сфері екологічної освіти та просвіти: досвід міст щодо впровадження принципів свідомого поводження з ТПВ та правил їх сортування, участь у заходах громадського контролю за станом довкілля, досвід міжнародних просвітницьких програм з питань поводження з  відходами.

Учасники круглого столу «Проблеми поводження з відходами сільського господарства тваринного походження та впровадження екологічно безпечних технологій перероблення» розглянули питання шляхів мінімізації утворення екологічно небезпечних відходів, технологічні регламенти поводження з відходами на тваринницьких комплексах, методи компостування органічної складової побутових відходів у приватних домогосподарствах сільської місцевості, а також приміських районів міст . Було наголошено на необхідності розроблення гнучких механізмів надання державної підтримки у сфері поводження з відходами сільського господарства тваринного походження та впровадження екологічно безпечних технологій, включаючи будівництво ветсанзаводів.

Підсумки Форума9

Робота дискусійної платформи «Аналіз проблем практичної реалізації основних засад Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дала змогу виявити та обговорити проблеми практичного впровадження Закону.

Учасники круглого столу «Негативний вплив сміттєзвалищ на природні екосистеми та життєдіяльність людей» розглянули питання моніторингу техногенного навантаження на водойми районів захоронення твердих побутових відходів, екологічних ризиків розміщення полігонів ТБО для довкілля та здоров’я людей.

Підсумки Форума10Учасники дискусійної панелі «Проблемні питання функціонування природоохоронних територій та об’єктів ПЗФ в Україні та шляхи їх розв’язання», що відбулась під час екскурсії до Національного природного парку «Гуцульщина», під час обговорення  напрацювали пропозиції, які стосуються  взаємодії об’єктів ПЗФ та місцевої влади з питань збереження цінних природних територій.

Також учасники відвідали Національний природний парк «Галицький», який має більше 40 цінних в науковому, природоохоронному та рекреаційному значенні природних комплексів та об’єктів.

Підсумки Форума11

Під час Форуму учасники мали можливість наочно ознайомитись з обладнанням діючої сортувальної лінії (с. Рибне).

Учасники ухвалили Резолюцію Форуму та звернення до Кабінету міністрів України, Верховної ради України, профільних міністерств і відомств. У цих підсумкових документах йдеться про важливість та терміновість проблемних питань поводження з відходами.

Підсумки Форума12

Учасники Національного форуму висловили надію на успішну реалізацію регіональних планів управління відходами та подальшу взаємодію органів влади, науковців та громадськості для захисту довкілля України.

Програма Форуму

Резолюція Форуму

Збірка доповідей учасників Форуму

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи