Субота 18 трав. 2024
5 грудня – Всесвітній день ґрунтів (World Soil Day)

День грунтів1Щороку, 5 грудня, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день ґрунтів. Встановлений 20 грудня 2013 року рішенням резолюції 68-ї сесії ГА ООН.

Ґрунти є основою для виробництва продовольства і кормів, палива і клітковини. Без ґрунтових ресурсів неможливі розвиток екосистем і зростання добробуту людини. Ґрунти відіграють ключову роль в постачанні чистої води, а також слугують фактором стійкості під час повеней і засухах. Збереження ґрунтових ресурсів відіграє важливу роль в заходах з адаптації до зміни клімату, а також є необхідною умовою забезпечення продовольчої, водної та енергетичної безпеки людства.

День грунтів4Найбільше природне багатство України – чорноземи. Вони складають майже 50% світового запасу чорноземів. Але майже в усіх регіонах з року в рік в них зменшується частка гумусу – основної речовини, яка забезпечує родючість ґрунту.

Питання збереження земель та відновлення їх оптимальної структури в Україні – одна з найактуальніших для розв’язання екологічних проблем, оскільки земля – насамперед життєвий простір для природних екосистем, що формують придатне для існування людства середовище.

Україна має потужний потенціал земельних ресурсів, однак ефективність їх використання характеризується досить низьким рівнем. Із 60,3 млн га земель майже 72% (41,8 млн га) становлять сільськогосподарські угіддя, що налічують 33,19 млн га ріллі (55%), 7,63 млн га природних кормових угідь, сіножатей і пасовищ (12,6%).

День грунтів3Надмірна розораність земель, у тому числі на схилах, призвела до порушення екологічно збалансованого співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, що негативно вплинуло на стійкість агроландшафтів і зумовило значне техногенне навантаження на довкілля.

Всеукраїнська екологічна ліга багато років опікується питаннями охорони та збереження земельних ресурсів. ВЕЛ ініціювала та провела всеукраїнську науково-практичну конференцію «Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми, шляхи вирішення». У 2000 році ВЕЛ розпочала видання серії еколого-географічних карт, які були видані у 2004–2007 рр. Карти представляють результати досліджень щодо рівня забруднення водних ресурсів, ґрунтів, атмосферного повітря, стану екологічної, техногенної та радіологічної небезпек, медико-демографічних проблем, стійкості природного середовища та еколого-економічної збалансованості України. У підготовці цього видання взяли участь науковці, провідні експерти – члени Всеукраїнської екологічної ліги. Однієї з карт є «АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ», де відображено агроекологічний потенціал, тобто здатність ґрунтів виконувати функцію сільськогосподарських угідь. Також значну увагу Всеукраїнська екологічна ліга приділяє захисту ґрунтів від забруднення пестицидами.

День грунтів2Сьогодні вже недостатньо просто охороняти природні ландшафти, є гостра потреба у їх відтворенні та розширенні. Не дарма ООН проголосила 2021-2030 роки Десятиліттям відновлення екосистем, яке спрямовано на активізацію зусиль щодо масштабного відновлення деградованих і пошкоджених екосистем задля ефективної боротьби зі зміною клімату, підвищення продовольчої безпеки, водопостачання та біорізноманіття.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи