Вівторок 16 лип. 2024
4 грудня 2018 року Всеукраїнська конференція "Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування, проектування та будівництва в Україні"

412014 грудня 2018 року у м. Києві відбулась Всеукраїнська конференція на тему: «Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування, проектування та будівництва в Україні».

Організатор конференції: Всеукраїнська екологічна ліга.

Захід проводився за сприяння: Центру екологічної освіти та інформації, Інституту географії НАН України, ВГО «Розвиток та Довкілля», Ірпінської міської ради, ТОВ «Будеволюція», Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз.

Негативні екологічні наслідки економічного суспільного розвитку змушують людство переглянути пріоритети майбутнього. Змінити ситуацію можливо при системному взаємоузгодженому вирішенні соціальних, економічних та екологічних проблем суспільства, тобто його переходу на умови сталого збалансованого розвитку, ініціаторами переходу до якого стали розвинуті країни світу.

041204

Враховуючи швидкість економічного розвитку та розбудови сучасних міст, якісне міське планування стає вирішальною передумовою ефективності та успішності міських поселень.

Конференція стала дискусійним майданчиком, де представники органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, профільних наукових установ, бізнес-структур, громадських, природоохоронних організацій, фахівці з питань міського планування та проектування отримали можливість висловити своє бачення перспектив та проблем впровадження на теренах України ідей «зеленого» будівництва.

041203Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, у своєму виступі зробила наголос на важливості дотримання принципів збалансованого розвитку. Вона зазначила, що на тлі загострення проблем у межах урбанізованого простору нового поштовху набула ідея створення міст, зручних для життя, дружніх людині, незалежно від її соціально-економічних чи фізико-біологічних особливостей. Одним з варіантів для виправлення такої ситуації є застосування принципів зеленого будівництва при розбудові міського простору, що стало трендом останніх років, своєрідним велінням часу, оскільки є соціально орієнтованою течією, яка акцентує увагу на питаннях збалансованого розвитку та якості життя людини у міському середовищі.

041208

Руденко Леонід Григорович, доктор географічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту географії НАН України, звернувся до ретроспективи формулювання засад збалансованого розвитку. Лейтмотивом його виступу стала цитата з Лейпцизької хартії: «Політика міського розвитку повинна бути закріплена на національному рівні».

041209Про важливість розумного зростання та нового урбанізму в сучасних умовах розповіла Дронова Олена Леонідівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона акцентувала увагу присутніх на тому, що повинні встановлюватись зв’язки між городянами та природою, між міськими системами та екосистемами. Людству необхідно знайти способи встановлення відновлювальних, альтернативних відносин між містами та природними системами, від яких вони залежать.

Марушевський Геннадій Борисович, кандидат філософських наук, консультант з питань охорони довкілля проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) познайомив учасників конференції з програмою розвитку міст і створення ветланд-парків, яка реалізується у Китаї.

Патока Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України у своєму виступі акцентувала увагу на застосуванні екосистемного підходу до збереження потенціалу міських зелених зон, який  може стати рушійною силою сталого просторового розвитку території.

041206

У рамках Всеукраїнської конференції «Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування, проектування та будівництва в Україні» працювали дві тематичні секції: «Планування, проектування та будівництво в Україні  на засадах збалансованого розвитку» та «Врахування потенціалу екосистем для забезпечення збалансованого міського розвитку». Під час засідань обговорювались нагальні питання впровадження практик зеленого будівництва.

В результаті плідної роботи були напрацьовані загальні рекомендації щодо впровадження ідей зеленого планування, проектування та будівництва в Україні.

041207041205

Програма конференція 4.12.2018 року

 

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи