Середа 19 черв. 2024
Національна консультація щодо проекту Стратегії сталого розвитку України
08 груд. 2016

15326025 1655116767847696 911318735806879550 o8 грудня 2016 року у конференц-залі Президії Національної академії наук України відбулась Національна консультація щодо проекту Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року.

Загалом були присутні близько 180 осіб, серед яких представники органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських природоохоронних організацій, бізнесу, провідні фахівці та науковці різних профілів.

На заході був представлений надзвичайно високий рівень присутності представників влади: Адміністрації Президента України, практично всіх Міністерств і відомств, комітетів Верховної Ради України та багатьох обласних державних адміністрацій.

Сергій Волков, керівник сектору енергетики та навколишнього середовища ПРООН, зазначив, що адаптація Цілей сталого розвитку для України та розроблення Стратегії сталого розвитку є надзвичайно важливими процесами, які наблизять Україну до світових вимог та покращать умови життя громадян. Програма розвитку ООН в Україні ініціювала розроблення Стратегії. Вже проведено електронне обговорювання та 3 регіональні консультації щодо проекту Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року в Одесі, Харкові та Івано-Франківську. На консультаціях були присутні фахівці з 19 областей, таким чином велика кількість українців мали змогу взяти безпосередню участь у цьому визначному процесі. Таким чином, на Національній консультації представлений проект Стратегії, що включив зміни і доповнення попередніх зустрічей.

Геннадій Марушевський, кандидат філософських наук, експерт з інституалізації положень Стратегії сталого розвитку України, докторант кафедри філософії і методології державного управління Національної академії при Президентові України, присвятив свою доповідь темі стратегічного бачення розвитку України. Він розповів, що провадження світоглядної парадигми розвитку та оцінювання ефективності використання ресурсів здійснюється завдяки цільовим орієнтирам і обмеженням, в основі яких є 17 глобальних Цілей. Більшість з них є актуальними для України, а тому мають бути відображені у головних стратегічних документах.

Леонід Руденко, доктор географічних наук, академік НАН України, керівник групи експертів з розроблення Стратегії сталого розвитку України, директор Інституту географії НАН України, зазначив, що метою Стратегії є забезпечення високого рівня та якості життя населення України, створення сприятливих умов для діяльності нинішнього та майбутніх поколінь і припинення деградації природних екосистем шляхом впровадження нової моделі економічного зростання, що базується на засадах сталого розвитку. Він зауважив, що принциповим є дотримання рівноцінності економічного, соціального та екологічного розвитку.  

15403719 1655115897847783 6079279044009187386 oТетяна Тимочко, координатор консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України, голова Всеукраїнської екологічної ліги, голова Національної екологічної ради, зазначила, що створення та прийняття Стратегії є надзвичайно важливим як на регіональному рівні, так і в масштабах всієї України. Цей документ дозволить впровадити принципи збалансованого розвитку в усі сфери економічної діяльності людини. Завдяки цьому буде можливим досягнення Цілей сталого розвитку, що дозволить покращити рівень життя, забезпечити освіту для всіх, ощадливо використовувати природні ресурси та зберегти довкілля.

Кожен із залучених експертів розробляв окремі Стратегічні цілі. Їхні напрацювання були представлені під час Національної консультації.

Віктор Карамушка, кандидат біологічних наук, доцент, експерт зі сталого розвитку (екологічна політика), завідувач кафедри екології НаУКМА, працював над Стратегічною ціллю 5. Забезпечення переходу до моделей збалансованого споживання і виробництва, збалансованого управління природними ресурсами та зміцнення заходів реагування на зміну клімату та 6. Збереження наземних і морських екосистем та сприяння збалансованому використанню їхніх ресурсів.

Олена Макарова, доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України, експерт зі сталого розвитку (соціальна політика), Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділом досліджень людського розвитку розробляла Стратегічну ціль 3. Подолання бідності та скорочення нерівності, в тому числі гендерної та 4. Забезпечення здорового життя, благополуччя та якісної освіти в безпечних і життєстійких населених пунктах.

Наталія Власенко, експерт зі статистики та аналізу, радник Голови Державної служби статистики України розробляла Стратегічну ціль 7. Забезпечення безпеки та доступу до правосуддя, створення підзвітних та інклюзивних інституцій

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, експерт з питань публічного управління та демократичного врядування, провідний науковий співробітник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку Інституту економіки та прогнозування НАН України працював над Цільовими показникими та індикаторами Стратегії сталого розвитку України до 2030 року.

Під час Консультації відбувалися гострі дискусії, учасники висловлювали свої думки і пропозиції, які будуть враховані у подальшій роботі над Стратегією.

Підсумком Національної консультації є пропозиція якнайшвидше внести Стратегію сталого розвитку України на період до 2030 року на розгляд Президента України та Кабінета Міністрів України.

Проект Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи