Понеділок 20 трав. 2024
Над Києвом смог
29 лип. 2016

В липні 2016 року  м. Київ  накрив задушливий смог, який викликав занепокоєння мешканців столиці.

Смог – аерозоль, що складається з диму, туману, пилу і є одним з видів забруднення повітря у великих містах і промислових центрах.

Виділяють три шари смогу:

- нижній, розміщений у приземних шарах повітря. Він утворюється в основному від вихлопних газів транспорту та перерозподілу піднятого в повітря пилу;

- другий шар утворюється через викиди опалювальних систем, розташовується на висоті близько 20-30 м над поверхнею землі;

- третій шар розміщується на висоті 50-100 м та більше, утворюється, в основному, внаслідок викидів промислових підприємств.

Фотохімічний смог утворюється в ясну сонячну погоду за низької вологості повітря, температури +30°C, повної відсутності вітру, високої забрудненості атмосфери. Іншими словами – це сильне забруднення атмосферного повітря продуктами фотохімічних реакцій, які утворюються внаслідок взаємодії різноманітних інгредієнтів викидів автотранспорту та промисловості при їхньому опроміненні ультрафіолетовим випромінюванням.

Причини смогу:

1. Транспорт

Рух автотранспорту спричинює збільшення фотооксидантів в атмосфері. Автомобілі, затори та неякісний бензин – лихо для міст. Більш як 300 млн. автомобілів щодня викидають в повітря 800 тис. тонн окису вуглецю та 1 тис. тонн свинцю.

Дослідження показують, що найменше оксиду вуглецю викидається за швидкості руху 70—75 км/год. Зі зменшенням швидкості від 60 до 30 км/год викид оксиду автомобілем підвищується у 2,2 раза, зі збільшенням її до 80 км/год — у 3,7 раза. Найбільша кількість токсичних речовин виділяється за перемінних режимів роботи двигуна, зокрема під час пуску й зупинки, а також під час роботи в холостому режимі. Тому в містах максимальна концентрація токсичних речовин спостерігається на перехрестях, біля світлофорів, під час заторів.

Значний вплив на забруднення атмосферного повітря чинять літаки. Хоча сумарний викид забруднюючих речовин двигунами літаків порівняно невеликий (для міста, країни), у районі аеропорту ці викиди вносять визначальний вклад у забруднення середовища. До того ж турбореактивні двигуни (так само, як дизельні) при посадці і зльоті викидають добре помітний шлейф диму.

Прес-конференція на каналі Голос UA

"Смог у столиці: чому влада не захищає киян?" (29.07.16) 

2. Викиди промислових підприємств

Основними забруднювачами повітря України є підприємства чорної металургії (33 %), енергетики (30 %), вугільної промисловості (10 %), хімічної та нафтохімічної промисловості (7%). Щорічно по всій Україні в атмосферу виділяється близько 17 млн тонн шкідливих речовин. Основними серед багатьох забруднювачів, що впливають на видимість атмосфери, є наступні:

• викиди, що містять пил, дим, сажу та інші тверді частки та зазвичай позначаються як загальна кількість аерозолю;

• SO2 та інші газоподібні сполуки сірки, які з високою швидкістю реагують в атмосфері, утворюючи частки сульфату та сірчаної кислоти, які знаходяться у вигляді аерозолю;

• NO та NO2, які реагують з утворенням нітрату і НNO3 у вигляді частинок, що входять до складу аерозолю; за певних умов червонобуре забарвлення NO2 може послужити причиною зміни кольору димових викидів і димки в міських районах;

• фотохімічне забруднення повітря, пов'язане з утворенням в результаті фотохімічних реакцій аерозолів з частинками субмікрометрових розмірів.

Наслідки смогу для довкілля та здоров’я людей.

Оскільки смог містить підвищені концентрації забруднюючих речовин (оксиди сірки, азоту та вуглецю, формальдегід), довге перебування на відкритому повітрі може згубно вплинути на здоров’я людей, особливо тих, хто страждає хворобами дихальних шляхів.

Смог негативно впливає на живі організми, крім цього пил та аерозолі призводять до кліматичних змін, оскільки відзеркалюють сонячне випромінювання і ускладнюють відвід тепла від Землі.

Пропозиції Всеукраїнської екологічної ліги:

- забезпечити контроль за якістю пального, яке постачають і реалізують у місті автозаправні станціями, його відповідністю державним стандартам; наполягати на забороні реалізації у Києві етильованого бензину автозаправними станціями.

- ініціювати вдосконалення діючої системи спостережень за станом атмосферного повітря в місті (збільшити удвічі кількість стаціонарних постів спостережень), особливо в лівобережній частині Києва; наполягати на поступовому переході на автоматизовану систему контролю за станом атмосферного басейну міста (датчики, системи збору та передачі інформації за допомогою електронно-обчислювальної техніки, програмне забезпечення для обробки інформації, удосконалення діючих та створення нових баз даних тощо).

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи