Субота 18 трав. 2024
Чи потрібна Україні освіта для збалансованого розвитку?
13 квіт. 2016

DSC 039613–14 квітня 2016 року в м. Києві відбувся ІІ Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку». Форум був присвячений завершенню декади ООН з освіти для збалансованого розвитку.

Організаторами заходу виступили Всеукраїнська екологічна ліга та Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України.

Метою Форуму є об’єднання зусиль та сприяння співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, наукових установ, громадських організацій задля впровадження в Україні освіти для  збалансованого розвитку, активізація міжнародного освітнього співробітництва.

У заході взяли участь науковці, викладачі вищих навчальних закладів, вчителі-практики позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, працівники дошкільних установ, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, природоохоронних громадських організацій, менеджери з еколого-освітньої роботи установ природно-заповідного фонду, бізнес-структури, ЗМІ.

DSC 0573Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, зазначила, що стан навколишнього середовища в нашій країні часто оцінюють як критичний. Цинічне вирубування лісів, отруєння водойм, скидання токсичних речовин та знищення рідкісних видів біоти людина здійснює через відсутність почуття відповідальності за стан довкілля та нерозуміння самоцінності природи.  Багато поколінь українців, особливо в часи Радянського Союзу, були виховані з переконанням у невичерпності природних ресурсів та необхідності насильницького освоєння вільних територій.

На Міжнародній Конференції з навколишнього середовища, яка відбулася в Стокгольмі у 1972 році вперше було зазначено, що через незнання або байдужого ставлення людина може завдати великої та непоправної шкоди навколишньому середовищу, від якого залежить її життя та добробут. З того часу людство дійшло висновку, що у процесі свого розвитку воно має враховувати інтереси Природи.

Тетяна Валентинівна зауважила, що Всеукраїнська екологічна ліга приділяє велику увагу освіті та формуванню екологічного світогляду громадян. Вагомим внеском у цьому напрямі стало розроблення та видання тритомної Екологічної енциклопедії, яка розрахована на широкий загал читачів. Експерти ВЕЛ регулярно проводять з різними верствами населення і суспільними групами заходи, присвячені проблемам споживання, поводження з відходами та енергоощадності. З бібліотекарями та освітянами різних областей України проводяться семінари та тренінги, де навчають, як можна проводити природоохоронну діяльність на рівні школи та бібліотеки.

Олена Пащенко, координатор Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» присвятила свою доповідь питанню формування екологічного світогляду підлітків в умовах дитячих природоохоронних об’єднань. Вона розповіла, що проблеми соціального виховання, пошук нових форм та методів є на порядку денному дитячих об’єднань в Україні. Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта» – громадська організація, метою діяльності якої є практична дія на захист довкілля, об’єднання дітей та молоді, що свідомо спрямовують зусилля на захист довкілля та вчаться бути активними природоохоронцями, побудова системи громадського екологічного виховання.

Основною метою розвитку екологічної освіти в державі є формування екологічного світогляду особистості; формування екологічної культури окремих осіб та суспільства в цілому; формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення та свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як унікальної цінності. Екологічна освіта є стрижнем, системоутворюючим чинником освіти для збалансованого розвитку.

У своїй роботі з дітьми Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта» використовує системний підхід – поєднання екологічного виховання з практичними справами, освітніми розвиваючими заходами, науково-практичною роботою, впровадженням системи самоврядування та розвитку лідерських якостей.

DSC 0354

Геннадій Марушевський, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри освіти дорослих Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, присвятив виступ етичним аспектам освіти для збалансованого розвитку. Він зазначив, що проблеми збалансованості розвитку – це в першу чергу проблеми влади й політичної волі. Для реалізації збалансованого розвитку необхідна відповідна міжнародна й національна політика. Трансформація суспільних установок та інтерналізація етичних цінностей (через школи, релігійні групи та ЗМІ) будуть важливими у довготривалій перспективі, але потреба переходу до збалансованого розвитку є нагальною вже сьогодні. Тому важливим завданням є реформування існуючих соціальних інституцій у напрямі їхньої екологізації. Для цього необхідно започаткувати етичний дискурс щодо питань збереження та примноження спільного блага. Етичні принципи збалансованого розвитку мають враховуватися у політиці сьогоднішнього дня. Необхідна постійна артикуляція ціннісного вибору як явної частини формулювання політики та прийняття рішень. Потрібно включати етичні питання в процеси формування політики, прийняття рішень і громадської оцінки певної політики.

Володимир Ісаєнко, доктор біологічних наук, професор, декан Факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені
М. П. Драгоманова, виступив з доповіддю «Освіта для збалансованого розвитку: європейський вимір». Він акцентував увагу на тому, що освіта для збалансованого розвитку має стати новим процесом навчання, який однаковою мірою включатиме економічні, соціальні й екологічні аспекти та стане процесом навчання протягом усього життя з чіткою роллю формальної, неформальної та інформальної освіти.

Розвиток освіти має забезпечити формування екологічно відповідальної поведінки протягом усього життя, формування цілісного (холістичного), міждисциплінарного підходу в процесі навчання та пізнання, необхідного для розв’язання сучасних глобальних проблем і просування до збалансованого, екологічно безпечного та економічно стабільного майбутнього.

DSC 0314

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи