Неділя 21 квіт. 2024
Якими є екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їхнього розв'язання?
20 жовт. 2015

DSCN187917 жовтня 2015 р. у с. Таїрове (Одеська область) відбулася конференція «Сучасні соціально - екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їхнього вирішення». Захід був присвячений екологічним наслідкам антропогенного забруднення Сухого лиману, шляхам відновлення його природного стану та реалізації рекреаційного потенціалу.

У конференції взяли участь представники Всеукраїнської екологічної ліги, Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ), Херсонського державного аграрного університету, науковці, депутати, представники ЗМІ.

Координатор екологічних проектів Всеукраїнської екологічної ліги Марія Галімова зазначила, що екосистеми Сухого лиману зазнають значного антропогенного впливу, оскільки тут збудовано один з найбільших морських портів. На берегах лиману є багато стихійних звалищ побутового сміття, яке забруднює воду й ґрунт навколо. Також значної шкоди завдають неочищені стічні води, які скидаються у лиман промисловими підприємствами.

Всеукраїнська екологічна ліга має багаторічний досвід захисту та збереження цінних водних об’єктів, одним з яких є Сухий лиман, оскільки він є ареалом мешкання багатьох видів риб та птахів, а також має високий рекреаційний потенціал, адже мулові відклади можна використовувати з лікувальною метою.

DSCN1864Наразі екологічний стан Сухого лиману не дає можливості використовувати його з рекреаційною метою через критичний стан забруднення. Експерти Всеукраїнської екологічної ліги пропонують розробити стратегію відновлення природного стану Сухого лиману на засадах збалансованого розвитку із залученням провідних науковців та представників громадських природоохоронних організацій. Першочерговим кроком має бути комплексне лабораторне дослідження проб води та мулових відкладів щодо наявності забруднюючих речовин. Необхідно визначити основних забруднювачів Сухого лиману та здійснити перевірку очисних споруд цих підприємств. У разі недотримання ними вимог природоохоронного законодавства Всеукраїнська екологічна ліга буде звертатися до державних контролюючих органів з вимогою зобов’язати основних забруднювачів Сухого лиману мінімізувати свій негативний вплив.

Микола Сербов, кандидат географічних наук, перший проректор Одеського державного екологічного університету охарактеризував екологічні аспекти формування якості вод Сухого лиману. Для оцінки хімічного складу та якості вод гідроекосистеми центральної частини Сухого лиману використані дані гідрохімічних вимірювань ОДЕКУ в четвертому кварталі 2015 р. на різних ділянках його акваторії. Відбір проб води у Сухому лимані для визначення її хімічного складу та натурні гідрохімічні вимірювання виконувалися 2 жовтня 2015 року. Всього на різних ділянках центральної частини Сухого лиману зроблено сім гідрохімічних станцій (точки 1-7 на рис. 1).

karta

Місцерозташування гідрохімічних станцій ОДЕКУ (1-7) в акваторії центральної частини Сухого лиману 2 жовтня 2015 р.

DSCN1232За даними ОДЕКУ вода в акваторії центральної частини Сухого лиману в середньому була на мілководних ділянках – коричнювато-жовтого кольору, а на глибоководних – зеленувато-жовтого, рН води змінювалась від 6,72 (нейтральна) до 8,35 (слаболужна) од. рН. Мінералізація води (за сухим залишком) змінювалась від 18,72 г/дм3 – поблизу скиду стічних вод смт Таїрове, до 21,10 г/дм3 – у верхів’ях цієї частини лиману. Концентрація РОР дорівнювала 3,44-4,05 г/дм3.

DSCN1233Вміст розчиненого у воді кисню дорівнював 8,05-10,07 мгО2/дм3. На ділянці скиду стічних вод в лиман спостерігався дуже сильний сірководневий запах. Це вказує на найвищій ступінь забруднення водного середовища, а також на те, що майже весь кисень витрачається на окиснення забруднювальних речовин.

Кандидат географічних наук, доцент кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ Олег Гриб навів дані про хімічний склад атмосферних опадів та надав оцінку їхнього впливу на гідроекологічний стану Сухого лиману. Він зазначив, що за період 2013-2015 рр. середнє значення рН атмосферних опадів в районі Сухого лиману дорівнювало 6,78 од. рН, тобто води належали до нейтральних, змінюючись від слабкокислих (5,46 од. рН) до слабколужних (7,68 од. рН). З урахуванням даних про мінералізацію атмосферних опадів, визначено, що в середній за водністю рік на водну поверхню Сухого лиману з водами атмосферних опадів надходить 270 тон розчинених мінеральних речовин.

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи