Субота 21 трав. 2022
Всеукраїнська екологічна ліга звернулася до Президента України з питань підготовки до Саміту зі сталого розвитку
01 вер. 2015

Під час ювілейної 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (25-27 вересня 2015 року) відбудеться Саміт зі сталого розвитку.

Основні темами для обговорення є Порядок денний «Період після 2015 року» і документ «Цілі сталого розвитку».

В Україні ідеї сталого розвитку відображені в державних документах, зокрема в Стратегії державної екологічної політики до 20020 року, та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

Але Україна до цього часу не реалізувала повною мірою свій потужний соціально-історичний, культурний, трудовий та освітній потенціал і традиційні цінності щодо бережливого ставлення до природи. Висока загальна освіченість населення є потужною складовою потенціалу країни, проте рівень знань про сталий розвиток залишається у зародковому стані. Втрачаються культурні надбання та вікові традиції природокористування.

Всеукраїнська екологічна ліга звернулася до Президента України з листом, у якому зазначено, що розв’язання викладених та інших проблем потребує прийняття Доктрини переходу України до сталого розвитку та Національного плану дій з впровадження сталого розвитку.

Пріоритетними для України на період до 2020 року є наступні цілі сталого розвитку:

1. Ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки й поліпшення харчування та сприяння збалансованому розвитку сільського господарства

2. Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей для всіх жінок і дівчат

3. Забезпечення наявності водних ресурсів і санітарії для всіх і їх раціональне використання

4. Створення міцної інфраструктури, сприяння забезпеченню всеосяжної та збалансованої індустріалізації й впровадженню інновацій

5. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості та збалансованості міст і населених пунктів

6. Прийняття термінових заходів у сфері боротьби зі зміною клімату та її наслідками

7. Захист, відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне управління лісами, боротьба з опустелюванням, припинення та повернення назад процесу деградації земель і припинення процесу втрати біорізноманіття

8. Сприяння побудові миролюбних і відкритих спільнот збалансованого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення на всіх рівнях ефективних і підзвітних установ, заснованих на принципі широкої участі

9. Зміцнення засобів досягнення збалансованого розвитку та активізація роботи механізмів глобального партнерства для сталого розвитку.

Всеукраїнська екологічна ліга висловила у листі побажання врахувати зазначені пропозиції у підготовці доповіді України на Саміті сталого розвитку.

Лист до Президента

Додаток 1  Додаток 2

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи