Неділя 14 лип. 2024
Відбувся круглий стіл «Галузевий аналіз політики та законодавства у сфері освіти та науки України у контексті виконання Конвенцій Ріо»
17 груд. 2014

Програма круглого столу

16 грудня 2014 року Постійне Представництво ПРООН в Україні та Міністерство освіти і науки України провели круглий стіл, присвячений обговоренню результатів SWOT-аналізу та аналізу прогалин GAPщодо відповідності нормативно-правової бази України в галузі освіти та науки відповідно до основних положень Конвенцій Ріо.

У засіданні круглого столу взяли участь заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха, старший програмний менеджер ПРООН в Україні Сергій Волков, керівник проекту ПРООН Олена Овчиннікова, консультант ПРООН в Україні з питань обізнаності та інформування Тетяна Тимочко, консультант ПРООН в Україні у сфері освіти і науки Володимир Ісаєнко, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України Володимир Боголюбов, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри екології Національного авіаційного університету Тетяна Саєнко, координатор Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» Олена Пащенко.

Сергій Волков зазначив, що необхідне впровадження принципів збалансованого розвитку у національну політику відповідно до головних засад підсумкового документу Конференції Ріо+20 «Майбутнє, якого ми прагнемо».

Олена Овчиннікова наголосила на важливості співпраці Міністерства освіти і науки України та Постійного Представництва ПРООН в Україні в рамках реалізації проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положення Конвенцій Ріо в національну політику України». Проект має на меті сприяти досягненню соціально-економічних та екологічних пріоритетів на національному та регіональному рівнях через виконання Україною міжнародних зобов’язань в рамках Конвенцій Ріо і підготовки Стратегії сталого розвитку України.

2

Тетяна Тимочко акцентувала увагу на необхідності розроблення Стратегії освіти для сталого розвитку, створення міжвідомчої робочої групи при Міністерстві освіти і науки України для її впровадження в усі галузі суспільного життя. Вона запропонувала ввести в навчальну програму 10-11 класів загальноосвітніх шкіл курс «Основи збалансованого розвитку», а у вищих навчальних закладах – курс «Стратегія збалансованого розвитку в галузевих політиках».

Більше інформації

Довідково: Майже мільярд сімей у всьому світі, особливо у сільській місцевості, для забезпечення своєї життєдіяльності потребує природні ресурси. Але глобальні екологічні загрози (зміна клімату, опустелювання, втрата біорізноманіття) підривають цю ресурсну базу. Три конвенції ООН (про зміну клімату, біологічне різноманіття та опустелювання), прийняті на "Саміті Землі" у Ріо-де-Жанейро у 1992 році, до яких приєдналася Україна, є відповіддю на ці глобальні загрози.

З метою сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань і досягнення глобальних екологічних цілей та реалізації через них соціально-економічного розвитку України, Програма розвитку ООН та Глобальний екологічний фонд розпочинають новий проект «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України».

Деградація земельє вкрай серйозною проблемою для України, адже вона безпосередньо впливає на родючість ґрунтів та якість сільськогосподарських продуктів, що у свою чергу призводить до значних економічних втрат (понад 6 мільярдів доларів щорічно). Деградація ґрунтів призводить до зниження їхньої продуктивності, в наслідок чого доходи сільського населення скорочуються, а якість їжі у сільських місцевостях погіршується. Масштабна деградація земель в межах одного регіону може становити продовольчу загрозу для великої кількості населення.

Зміна кліматуможе призвести до зменшення кількості опадів, що спричинить опустелювання та зменшення родючості ґрунту, знищення ареалів диких тварин та рослин, а також негативні наслідки для життя сільського населення. Вже зараз відбувається зміщення кліматичних зон, а глобальне підвищення температури створює сприятливі умови для появи епідеміологічної небезпеки (наприклад, переміщення комах, які передають малярію, в Європу).

Наслідки зміни клімату спостерігались в Україні у 1998 та 2008 роках, коли країна зіткнулася з інтенсивними повенями, а також влітку у 2009 та 2010 роках, коли мала місце надзвичайна спека. Зміна клімату неминуче викликає економічні збитки та дуже вірогідно, що вона спричинить неконтрольовану міграцію населення, розповсюдження захворювань та інші соціально негативні наслідки.

Існування людства та його благополуччя залежать відбіологічного різноманіттята сталого функціонування екосистем, адже на їх основі базується виробництво багатьох товарів та послуг – їжі, медикаментів та ін. Важливе значення має те, які добрива використовує людина, як вона проводить очищення викидів у природне середовище, як здійснює захист від стихійних лих. Важливість цих заходів визнають не всі, та бракує заохочення для проведення таких заходів. В результаті спостерігається деградація видового, генетичного та екосистемного біорізноманіття.

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи