Неділя 14 лип. 2024
Конференція «Проблеми поводження з пестицидами в Україні: соціально-екологічні, економічні наслідки та шляхи розв’язання»
09 груд. 2014

Kuluary12 грудня 2014 року в м.Києві Всеукраїнська екологічна ліга провела конференцію на тему «Проблеми поводження з пестицидами в Україні: соціально-екологічні, економічні наслідки та шляхи розв’язання».

У заході взяли участь представники Департаменту охорони природних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Головного управління державної санітарно-епідеміологічної служби, народні депутати України, спеціалісти Інституту агроекології і природокористування Національної академії наук України та інших наукових установ, підприємці, фермери, громадськість, ЗМІ.

На конференції були розглянуті проблемні питання державного регулювання у сфері поводження з пестицидами та отрутохімікатами, забруднення пестицидами водоймищ та ґрунтів, біоакумуляція отрутохімікатів у навколишньому середовищі, безпосередній та опосередкований вплив пестицидів на здоров’я людини, підвищення обізнаності населення щодо небезпеки використання пестицидів та отрутохімікатів.

Zal

 Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко у своєму виступі наголосила, що Ліга протягом тривалого часу вивчає і аналізує проблеми поводження з відходами на території України та розробляє можливі шляхи їх розв’язання. Особливу увагу Всеукраїнська екологічна ліга приділяє зберіганню, перевезенню та утилізації небезпечних відходів у зв’язку з їх негативним впливом на довкілля та небезпекою для життя і здоров’я людей. У 2009–2010 рр. спеціалісти Ліги брали участь у підготовці та реалізації Програми поводження з небезпечними відходами в Україні, у якій значну частину було приділено проблемам поводження з непридатними пестицидами. В рамках цієї Програми значна частина отруйних речовин та непридатних пестицидів була перезатарена та вивезена з території України для утилізації.

Багато складів з непридатними пестицидами з різних причин опинилися поза увагою Програми. Проблема непридатних отрутохімікатів й досі гостро стоїть в Україні, саме тому у 2015 році Всеукраїнська екологічна ліга розпочинає проект громадської інвентаризації непридатних пестицидів, оскільки необхідно перевірити скільки ще покинутих складів з отрутохімікатами залишилося на території України та в якому вони стані.

 У законодавстві України є суттєві прогалини стосовно поводження з пестицидами, тому пріоритетом на даний момент є імплементація положень європейських директив, які регулюють цю галузь, у національне законодавство.

 Показовим прикладом проблеми поводження з пестицидами та тарою, в якій вони знаходилися, є багаторазове отруєння р. Коник (Київська область), яке відбувалося протягом цього літа. Виявилося, що невелике підприємство, яке отримало фальшиву ліцензію на утилізацію тари з-під пестицидів, промивало тару водою, яка потім зливалася у річку Коник, отруюючи рибу та викликаючи захворювання у місцевого населення. Таким чином, усунення корупційних схем у дозвільно-ліцензійній діяльності в природоохоронній сфері повинно бути головним завданням чинного керівництва Міністерства екології та природних ресурсів України.

 Народний депутат України, голова підкомітету з питань державної політики у сфері поводження з відходами Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Сергій Тригубенко зауважив, що інтенсивна промислова й сільськогосподарська діяльність людини супроводжується значною, часто негативною, антропогенною дією на навколишнє природне середовище. Особливу небезпеку становить дедалі зростаюче забруднення повітря, ґрунту та вод токсичними хімічними речовинами, зокрема пестицидами. У разі неправильного застосуванні вони зумовлюють забруднення довкілля та створюють загрозу для здоров’я людини.

IMG 8551

 Пестициди є небезпечними відходами, і потребують особливого поводження, тому важливим питанням є їхня утилізація. Фахівці Харківського національного технічного університету ім. П. Василенка зазначають, що під час розв’язання проблеми утилізації залишків пестицидів необхідно враховувати багато супутніх факторів: хімічну природу пестицидів, їхній рівень токсичності та ступінь впливу на довкілля, можливість переробки з повторним використанням. За кордоном використовують біознешкодження пестицидів (розкладання пестицидів за допомогою груп мікроорганізмів у ямах, облицьованих бетоном або пластиком).

 Директор державного підприємства «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України Пономаренко Сергій Платонович наголосив на перевагах використання українських біорегуляторів з біозахисним ефектом у рослинництві. Серед позитивних результатів використання біопрепаратів можна виділити такі, як: безпечність для довкілля, істотне збільшення врожаю, підвищення посухостійкості культур, позитивний вплив на біологічну активність ґрунту, поліпшення агрохімічних характеристик ґрунту, підвищення якості продукції та ін.

 Учасники конференції розглянули основний вплив пестицидів і отрутохімікатів на довкілля та здоров’я людини, заходи зі зменшення негативних наслідків їхнього використання, наголосили на перспективі впровадження біологічних засобів захисту рослин. Також, було зауважено, що значну небезпеку становлять покинуті склади з непридатними пестицидами і тара, в якій вони зберігалися.

 На думку учасників засідання, пріоритетом політики у сфері поводження з небезпечними відходами, зокрема непридатними пестицидами, має бути запровадження положень директив Європейського Союзу у національне законодавство, яке регулює цю галузь. Крім цього, необхідно створити реєстр складів з непридатними пестицидами та забруднених отрутохімікатами ділянок, а також розробити систему збирання та безпечної для довкілля утилізації пестицидів.

Проект Резолюції
Інформаційне повідомлення

Повний виступ Тетяни Валентинівни Тимочко дивіться на нашому каналі на YouTube

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи