Середа 22 трав. 2024
Ситуація із будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка Вінницької області

Уже кілька років поспіль мешканці села Людавка Жмеринського району на Вінниччині живуть у небезпеці, що становить загрозу їхньому життю і здоров’ю – будівництво на території великого сміт­тєзвалища. Міська влада Вінниці заявляла про бу­дівництво сміттєпереробного заводу, але мешканці навколишніх сіл переконані, що здійснюється бу­дівництво полігону для відходів. За інформацією місцевих жителів будівництво вказаного комплексу може призвести до знищення 148 гектарів лісу і за­бруднення річки Рівець, що є притокою Південного Бугу. Відбулися масові протестні акції жителів по­над шести сіл, що об’єднались у боротьбі проти ви­рубування лісу та будівництва сміттєзвалища.

Сміттєзвалище Людавка3

Так, на засіданні Національної екологічної ради України, що відбулося 23 січня 2018 р., учасники розглянули питання стосовно будівництва сміт­тєзвалища біля села Людавка.

Сміттєзвалище Людавка1Олексій Мусіровський, правозахисник з Вінниць­кої області, розповів про загрози екосистемі Він­ницької області та України загалом, що зумовлені незаконним будівництвом полігону ТПВ біля села Людавка. Зауважив, що здійснюється будівництво сміттєзвалища, що зумовлює масштабне вирубуван­ня цінних порід дерев, ймовірність забруднення атмосферного повітря, підземних вод та ґрунтів. Щодо будівництва не проводились громадські слухан­ня, відсутні результати екологічної експертизи бу­дівництва небезпечного об’єкта та матеріали оцін­ки впливу на навколишнє середовище. Незважаю­чи на ці порушення, здійснено вирубування 7 га цінного лісу та розпочато будівництво майданчиків полігону. Є численні порушення земельного, антикорупційного та природоохоронного законодав­ства. Деякі з цих порушень перебувають під на­глядом правоохоронних органів, які здійснюють слідство. Активіст наголосив на тому, що місцеві мешканці виступають категорично проти ініціати­ви Вінницької влади, адже побоюються екологічно­го забруднення природного середовища і водойм. Крім того, поблизу знаходиться дендрологічна ді­лянка з рідкісними породами дерев, порушено са­нітарно-захисні зони, зокрема відстані до житлової та громадської забудови.

Сміттєзвалище Людавка4Леонід Климбовський, голова ініціативної групи села Людавка, наголосив на тому, що населення ви­ступає проти забудови. Акцентував увагу присутніх, що об’єкт забудови знаходиться в лісовому масиві.

У результаті обговорення питання про ситуацію з будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка Жмеринського району, члени Національної еколо­гічної ради України вирішили вимагати від орга­нів державної влади, зокрема:

• здійснити незалежну громадську екологічну експертизу об’єкта будівництва;

• запропонувати депутатам Вінницької обласної ради скликати позачергову сесію Вінницької об­ласної ради для проведення об’єктивного та неупередженого розслідування фактів незаконного ви­рубування Людавського лісу;

Сміттєзвалище Людавка2• припинити будь-які будівельні чи пов’язані з вирубкою лісу роботи до проведення державної екологічної експертизи;

• розслідувати незаконне будівництво та вирубу­вання лісу для будівництва полігону твердих по­бутових відходів.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи