Вівторок 16 лип. 2024
ПРОБЛЕМА НЕСАНКЦІОНОВАНИХ СМІТТЄЗВАЛИЩ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕЩИНИ

Одеська обласна державна адміністрація та Державна екологічна інспекція в Одеській області повідомляють про проблему стихійного виникнення сміттєзвалищ на Одещині.

128

Внаслідок інвентаризації сміттєзвалищ області виявилося, що в найбільшій за територією області України є лише 472 паспортизовані сміттєзвалища, а натомість стихійних, що утворені без дозволу органів місцевого самоврядування, налічується 608.

Утворення та стихійне виникнення сміттєзвалищ твердих побутових відходів без будівництва та облаштування спеціальних полігонів є незаконним та небезпечним.

Несанкціоновані сміттєзвалища є джерелом інтенсивного забруднення земель, атмосфери та підземних вод. Вплив на територію, умови землекористування і геологічне середовище проявляється у відчуженні земель, порушенні території й зміні рельєфу під час будівництва, можливій активізації екзогенних процесів, зміні гідрогеологічних характеристик і умов поверхневого стоку, небезпеці розвитку ерозії, збільшенні навантажень на ґрунти, формуванні специфічних техногенних зон, забрудненні ґрунтів нафтопродуктами.

На стихійних сміттєзвалищах не ведеться облік відходів, що унеможливлює забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, екологічної безпеки навколишнього природного середовища, запобігання розвиткові небезпечних геологічних процесів і явищ.

Відповідно до статей 20, 21 Закону України «Про відходи» обов’язки щодо забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, здійснення контролю за діяльністю об'єктів поводження з відходами, складання й ведення реєстру об'єктів утворення відходів та видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами покладено на районні та обласні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

З огляду на це, Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування Одещини здійснити відповідні заходи щодо ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих сміттєзвалищ та негайного припинення негативного й руйнівного впливу на довкілля. 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи