Середа 19 черв. 2024
ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ РАДИ УКРАЇНИ «ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВОЄННИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ»

6 червня 2017 року відбулось засідання Національної екологічної ради України, де були розглянуті такі питання:NERU 06.06 1

1. Чинники негативного впливу на довкілля внаслідок воєнних дій, пожеж, мінування територій.

NERU 06.06 2

2. Порушення геологічного середовища, забруднення атмосферного повітря та водних ресурсів, знищення рослинного покриву й тваринного світу – загрози для природних екосистем.

3. Аналіз екологічної ситуації та прогноз ризиків на непідконтрольній території.

4. Стан екологічно небезпечних об’єктів.

5. Перспективи відновлення природних екосистем, збереження лісів і біологічного різноманіття та раціональне використання водних ресурсів.

6. Стан об’єктів ПЗФ та розвиток екомережі.

NERU 06.06 3

7. Поводження з відходами: впровадження інтегрованої системи.

Воєнні дії на Сході України призводять до порушення екологічної системи цілого регіону. Сотні гектарів цінних природних територій знищено внаслідок бомбардувань, постраждали унікальні ділянки степу та бори сосни крейдяної. Забруднено ґрунти й водні об’єкти. Серйозним наслідком ведення бойових дій є небезпека знищення промислових об’єктів, яких є досить багато в Донецькій та Луганській областях. Пошкодження будь-якого з них може призвести до вибухів, руйнування складів і сховищ токсичних або сильнодіючих отруйних речовин та інших катастрофічних наслідків. Незважаючи на це, в Україні й досі немає документа, який би визначав стратегію відновлення природних територій на Сході України.

NERU 06.06 5

Міністерство екології та природних ресурсів України не вживає заходів з організації моніторингу екологічної ситуації в зоні АТО. Немає інформації про кількість зруйнованих підприємств та оцінку стану зберігання токсичних речовин на їхніх територіях. Нагальною є необхідність визначення напрямів подолання екологічних наслідків воєнних дій.

У засіданні Національної екологічної ради України взяли участь представники Міністерства оборони України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерства агарної політики та продовольства України, Ради національної безпеки і оборони України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України та Держекоінспекції у Донецькій області, Державного агентства лісових ресурсів України, а також інших органів виконавчої влади, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту географії НАН України, Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, науковці, представники всеукраїнських громадських організацій та засобів масової інформації.

NERU 06.06 6

Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, голова Національної екологічної ради України, представила інформацію про екологічні, соціальні та економічні наслідки воєнних дій на сході України. Зокрема, порушення екосистем та природоохоронних територій, руйнування промислових, екологічно небезпечних об'єктів, закриття шахт та припинення відкачування шахтних вод, погіршення санітарно-гігієнічних показників джерел питної води, руйнування та забруднення ґрунтів, втрати зелених насаджень та лісових масивів, збитки, завдані українським підприємствам через зниження експортних замовлень і внутрішнього попиту, зруйновану транспортну інфраструктуру.

Наголосила на важливості внесення змін до Положень про Центральні органи виконавчої влади щодо створення окремих галузевих підрозділів, які мають опікуватися відповідно до своїх повноважень проблематикою східного регіону України. Необхідним є звернення від владних структур до провідних країн світу з пропозицією підтримати Україну в реалізації проекту відновлення східного регіону України на засадах збалансованого розвитку з урахуванням економічних, соціальних та екологічних проблем.

Тимочко Т. В. також запропонувалапідтримати ініціативу Національної екологічної ради України щодо проведення міжнародної конференції «Екологічні наслідки воєнних дій на Сході України: загрози, виклики та шлях до відновлення».

Лисюк Ольга Гаврилівна, начальник управління водних ресурсів Держводагенства України, зазначила, що у Донецькій та Луганській областях наявні 70 потенційно небезпечних об’єктів. Так, за результатами досліджень водних об’єктів, встановлено перевищення санітарних нормативів по вмісту ХСК і БСК-5, азоту амонійного, СПАР, фосфатів та ЛКП у водоймах Донецької та Луганської областей.

NERU 06.06 9

Тацій Денис Олександрович, начальник управління з питань східних регіонів Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України повідомив про розроблений проект Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, де враховано пропозиції місцевих органів та громад Донецької і Луганської областей, міністерств та відомств, громадськості щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

Третьяков Сергій Володимирович, експерт з екологічної безпеки, запропонував підтримати відновлення функціонування Урядової інформаційно-аналітичної системи з надзвичайних ситуацій (УІАС НС) на території Донецької та Луганської областей та удосконалити систему раннього виявлення й запобігання екологічним і техногенним загрозам для безпеки потенційно небезпечних об’єктів на території України з урахуванням новітніх ризиків.

Лісовський Сергій Антонович, заступник директора з наукової роботи Інституту географії НАН України, представив напрацювання Інституту у сфері вивчення збалансованості розвитку регіонів України.

NERU 06.06 7

Яковлєв Євген Олександрович, головний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, розповів про наукову роботу щодо небезпечних техногенних змін екологічного стану геологічного середовища та території масового закриття шахт у Донбасі. Були представлені види змін екологічного стану геологічного середовища, фактори техногенного впливу та заходи щодо попередження або зменшення небезпечних змін.

Іванюта Сергій Петрович, заступник завідувача відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного Інституту стратегічних досліджень, зазначив, що найгострішою проблемою є водовідливи і вентиляційні системи шахт, пошкоджені унаслідок воєнних дій. Такі ушкодження спричинюють підтоплення міст і селищ, забруднюють поверхневі води, впливають на постачання питної води. Крім того, актуальною проблемою є горіння шахтних територій, під час якого відбувається значне забруднення атмосферного повітря. Запропонував здійснювати якісний постійний моніторинг.

Учасники засідання ухвалили проект Резолюції.