Неділя 14 лип. 2024
Круглий стіл «Екологічні, соціальні та економічні наслідки війни на сході України та шляхи їхнього подолання» (29 липня 2014 р., м. Київ)

Програма

Резолюція

DSC 0533

29 липня 2014 року в м. Києві відбулося засідання круглого столу на тему «Екологічні, соціальні та економічні наслідки воєнних дій на сході України та шляхи їхнього подолання».

Організатором заходу виступила Всеукраїнська екологічна ліга.

У засіданні круглого столу взяли участь представники міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування, бізнесу Донецької та Луганських областей, інших регіонів України, народні депутати, науковці, активісти громадських організацій, ЗМІ.

На заході було розглянуто питання водопостачання східного регіону, ризики пошкодження об’єктів підвищеної небезпеки, загрози для об’єктів природно-заповідного фонду східних областей, вірогідність майбутнього безробіття та демографічної кризи, перспективи відновлення економіки Донбасу та багато інших нагальних питань.

DSC 0609На початку засідання голова Всеукраїнської екологічної ліги Тимочко Тетяна Валентинівна визначила основні наслідки війни на Донбасі, розподіливши їх за економічним, екологічним та соціальним секторами. Так, серед екологічних проблем вона виділила, зокрема, порушення екосистем та природоохоронних територій, руйнування екологічно небезпечних промислових об'єктів, погіршення санітарно-гігієнічних показників джерел питної води, порушення геологічного середовища. Тетяна Валентинівна зазначила, що у зоні бойових дій перебувають такі важливі об’єкти природно-заповідного фонду, як Національний природний парк «Святі гори» та Луганський природний заповідник, яким може бути завдано великої шкоди. Ще одним серйозним наслідком ведення бойових дій може бути небезпека руйнування підприємств, оскільки Донбас є регіоном з високою концентрацією об’єктів підвищеної небезпеки.

На її думку для відновлення Донбасу найбільш перспективною є ідея збалансованого (сталого) розвитку, що передбачає поєднання економічної, екологічної та соціальної складових.

Презентації

1) Тимочко "Екологічні, соціальні та економічні наслідки воєнних дій на сході України та шляхи їхнього подолання" 

2) Лісовський "Вплив військових конфліктів на можливості сталого розвитку та роль географії у опрацюванні рекомендацій щодо подолання наслідків війни на сході України"

3) Новикова "Социальные последствия войны на востоке Украины: состояние и возможности преодоления"

4) Шматков "Экологический аудит. Основа повышения экобезопасности предприятий"

5) Терлецький, Філіпенко "Криза патріотичної та екологічної просвіти молоді як одна з найголовніших причин інфляції національної державності"

6) Чунарьов "Інформація про водогосподарську обстановку в басейні річки Сіверський Донець"

7) Яковлев "Потенційні еколого-геологічні небезпеки терористичних подій на сході України"

Яковлєв Євген Олександрович (доктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ), вважає що головним ризиком воєнних дій на сході є підтоплення шахт внаслідок підняття рівня ґрунтових вод. Він наголосив, що неконтрольовані підтоплення охоплюють від 40 до 50% площі гірничодобувних районів і призводять до порушення гідрогеологічної системи, а також забруднення підземних вод.

Завідуюча відділом економічних проблем охорони праці Інституту економіки промисловості НАНУ Новікова Ольга Федорівна розповіла про економічні наслідки війни на сході: «На державному рівні вони проявилися у вигляді системної кризи. Падіння ВВП, рівня промислового виробництва, ріст заборгованості, девальвація національної валюти – все це наслідки системної кризи і війни», – зазначила вона. Але водночас Ольга Федорівна відмітила, що загальним позитивним наслідком війни на сході є зростання патріотизму нації.

Чунарьов Олексій Васильович (кандидат географічних наук, заступник голови Державного агентства водних ресурсів України)у своєму виступі торкнувся аспектів водозабезпечення і водопостачання Донбасу, ключову роль у цьому відіграють Краснопавлівське і Червоноскільське водосховища. Крім них, ще є п’ять резервних водосховищ, які у разі екстремальної ситуації можуть забезпечувати населення водою протягом п’яти діб.

Доцент кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Терлецький Володимир Карлович звернув увагу на відсутність належної патріотичної та екологічної просвіти серед населення. Він запропонував ввести до програми вищих навчальних закладів складання іспиту з екологічної безпеки у сфері фахової дисципліни.

Депутат Донецької обласної ради Третьяков Сергій Володимирович окреслив загальні екологічні питання Донбасу, зауваживши, що головною проблемою охорони атмосферного повітря є високий вміст сірки у викидах промислових підприємств внаслідок спалювання вугілля, що містить велику кількість сірки. Для розв’язання цієї проблеми потрібно розробити стратегію переходу до нової сировинної бази.

DSC 0619Міський голова с. Олександрівки Луганської області Греков Микола Олександрович наголосив на важливості збереження цілісності України, як єдиної держави. Також він додав, що вважає неприйнятним зменшення кількості коштів, спрямованих на розвиток екологічних проектів Донецької та Луганської областей. Крім цього, Микола Олександрович розповів про жахливий санітарно-гігієнічний стан питних вод в регіоні, зумовлений тим, що знезаражувальні установки у містах відключені, і вода надходить до споживачів без очищення.

Учасники круглого столу розробили основні шляхи розв’язання проблем, які виникли внаслідок воєнних дій на сході України. В екологічній сфері було запропоновано розробити програми відновлення порушених екосистем та об’єктів природно-заповідного фонду, здійснити санітарно-гігієнічний аналіз водопровідно-каналізаційних мереж і природних джерел водопостачання регіону, провести геолого-екологічний аналіз вугільних шахт, розробити систему визначення місцезнаходження об’єктів підвищеної небезпеки, розробити нові підходи до реконструкції промислових підприємств Донбасу і підвищення їхньої енергоефективності відповідно до принципів та засад сталого розвитку.

В економічні сфері, на думку учасників засідання, потрібно здійснити аналіз європейського ринку товарів, а також переорієнтувати виробництва на європейського споживача, залучити інвесторів, щоб отримати кошти для економічного відновлення Донецької та Луганської областей, передбачити автоматичне продовження дозвільної документації, термін дії якої закінчується в період АТО, та розробити проекти законодавчого забезпечення і нормативного регулювання наслідків воєнних дій на сході України.

Для розвитку соціальної сфери східного регіону запропоновано розробити програму створення робочих місць для запобігання безробіттю, надати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, багатодітним сім’ям, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції; розробити та впровадити систему патріотичного виховання молоді у навчальних закладах Донбасу, розробити нормативно-правовий акт, який би визначав права та обов’язки тимчасово переміщених осіб та багато інших заходів.

На основі пропозицій учасників круглого столу було ухвалено Резолюцію.

 

IMG 5974

IMG 5978