Вівторок 25 черв. 2024
Національний форум "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" (24-25 жовтня 2013 рік, м. Луганськ)

Резолюція Форуму

Інформаційне повідомлення

ecoforum 56 of 154

24–25 жовтня 2013 р. у Луганську в приміщенні Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбувся Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології».

Організаторами Форуму виступили Всеукраїнська екологічна ліга, Центр міжнародних конвенцій та проектів, ТОВ «Медіа ДАК», Центр муніципальних технологій.

Мета Форуму – розроблення рекомендацій для комплексного розв’язання муніципальних і регіональних проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами, сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу у цій сфері, формування нормативно-правової бази, реалізація екологічно дружніх, ресурсо- та енергоефективних технологій, сприяння залученню інвестицій та інновацій, налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва, збереження довкілля, впровадження засад збалансованого розвитку в Україні.

У відкритті та роботі Форуму взяли участь Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ірина Сех, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник, голова Луганської обласної державної адміністрації Володимир Пристюк, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, голова Наглядової ради ТОВ «Надра Луганщини» Олег Недава  та ін.

ecoforum 151 of 154У рамках Форуму були проведені конференційні заходи (круглі столи, семінари тощо), організовано презентаційно-ділову зону, де учасники мали можливість провести презентацію компанії, розповісти про сучасні технології переробки відходів, встановити корисні бізнес-контакти, виставку «Управління відходами», на якій було представлено інформацію про підприємства, установи та організації, які працюють у сфері поводження з відходами, презентовано зразки товарів, виробів, інформаційні та рекламні матеріали на спеціальних виставкових стендах. Усім присутнім були презентовані громадська природоохоронна акція «Батарейкам – утилізація!» та національний проект «Чисте місто».

ecoforum 77 of 154У своєму виступі голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко зазначила: «Проблеми утворення відходів і поводження з ними є надзвичайно гострими для України. Вони починаються з неприпустимо низької ефективності використання природних ресурсів. Так, за індексом природомісткості – 8,7 Україна «випереджає» такі країни, як Росія, Молдова та Польща, не кажучи вже про країни ЄС. Незначна плата за утворення відходів, відсутність уваги до проблеми і просто низька технологічна культура стримують активне розв’язання накопичених проблем. Не розвивається виробнича сфера поводження з відходами – як державна, так і приватна. У містах і селищах міського типу України щороку утворюється близько 50 млн м3 сміття (твердих побутових відходів). Полігони і несанкціоновані звалища ТПВ займають площу більшу, ніж площа об’єктів природно-заповідного фонду (близько 5,5%). Більшість з них заповнені на 90% і не відповідають вимогам екологічної безпеки та запобігання забрудненню підземних вод і повітря. Необхідно докорінно переглянути та сформувати цілісну політику поводження з відходами в Україні, починаючи від законодавства, технологій, залучення інвестицій і завершуючи створенням нової галузі економіки».

ecoforum2 48 of 14924 жовтня 2013 р. учасники Форуму оглянули новий полігон твердих побутових відходів у м. Олександрівську. За словами С. Кравченка, міського голови Луганська, новий полігон ТПВ побудовано з використанням новітніх матеріалів і технологій, що забезпечують захист довкілля під час його експлуатації. Виконано рекультивацію старого полігону та обладнано систему збирання та термічної утилізації біогазу.

ecoforum2 1 of 14925 жовтня 2013 р. учасники конференції відвідали ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», де мали змогу ознайомитися з сучасними технологіями зменшення викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище. Генеральний директор ПАТ «АМК» Тарас Шевченко розповів про роботу зі зменшення техногенного впливу підприємства на екологічний стан Алчевська: «Реалізація заходів інвестиційної програми уже дала змогу станом на 1 січня 2013 р. скоротити 120 джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, що зменшило кількість таких викидів на 15,3 тис. т/рік. У рамках програми модернізації комбінату триває будівництво газотурбінної станції (ГТС). У 2012 р. було закінчено будівництво інфраструктури ГТС першої черги (сума інвестицій – 421,3 тис. грн)».

ecoforum2 8 of 149

З окремих питань, які були розглянуті в рамках Форуму, було запропоновано:

1. Об’єднати чинні закони та нормативні акти в загальний Кодекс законів про відходи та використання природних ресурсів. Продовжити роботу над розробленням нових нормативних документів і вдосконаленням чинних у сфері поводження з відходами, послідовно переходити на стандарти та рекомендації ЄС.

2. Запровадити формування та реалізацію регіональних (обласних) програм поводження з відходами.

3. Запровадити в Україні державний кадастр відходів. Закінчити створення єдиної інформаційно-аналітичної мережі «Відходи», системи обліку та паспортизації місць розміщення відходів.

4. Створити, з відповідним законодавчим врегулюванням, спеціальні фонди поводження з відходами, зокрема фонд поводження з радіоактивними відходами та іншими радіоактивними матеріалами і фонд поводження з відходами виробництва та споживання з акумулюванням коштів за рахунок виробників відходів.

5. Провести паспортизацію всіх сміттєзвалищ та створити електронний Реєстр полігонів ТПВ і сміттєзвалищ (санкціонованих та стихійних).

6. Стимулювати надходження інвестицій у сферу поводження з відходами, розвиток інфраструктури ринку вторинних ресурсів, залучення у цю сферу малого й середнього бізнесу з перспективою створення на цих засадах галузі зі збирання та перероблення відходів у товарну продукцію.

7. Заборонити розміщення промислових відходів разом з ТПВ.

8. Сприяти проведенню наукових досліджень, дослідно-конструкторських та проектних робіт, реалізації пілотних проектів.