Вівторок 25 черв. 2024
Круглий стіл «Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм і планів» (28 травня 2013 року, м. Івано-Франківськ)

28 травня 2013 року в м. Івано-Франківську відбулося засідання круглого столу «Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм і планів» у рамках Проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки»

Водночас,28–29 травня 2013 року Національна екологічна рада України провела тут виїзне засідання на тему: «Екологічно небезпечні об’єкти: перспективи розв’язання екологічних проблем».

У спільному засіданні круглого столу та Національної екологічної ради взяли участь представники органів влади, місцевого самоврядування, громадськості, бізнес-структур на науковці з областей Карпатського регіону України.

Перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Плавюк В. С. у своїй доповіді акцентував увагу на налагоджені співпраці влади і громадськості у формуванні та реалізації регіональних планів, стратегій розвитку. Надзвичайно важливим є врахування екологічних чинників під час прийняття управлінських рішень. Розв’язання екологічних проблем Івано-Франківської області потребує саме таких підходів.

Геннадій Марушевський, експерт проекту ЄС, презентував завдання і ключові заходи проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки» у сфері впровадження збалансованого розвитку в Україні.

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги та голова Національної екологічної ради України, наголосила на необхідності інтеграції екологічної складової в реалізацію державної екологічної політики на регіональному рівні. Участь громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень дає можливість ефективно розв’язувати або запобігати виникненню екологічних проблем.

Олег Лукша,директор Міжнародного інституту людини та глобалістики «Ноосфера», співкоординатор Форуму екологічного порятунку Закарпаття, віце-президент Асоціації міст, селищ і сіл «Закарпаття – ХХІ століття»,представив результати дій Форуму екологічного порятунку Закарпаття, спрямованих на припинення небезпечного проекту будівництва сотень малих ГЕС в Карпатах, а також обґрунтування необхідності розроблення критеріїв щодо вибору місць для будівництва і заборони будівництва малих і міні-ГЕС на гірських річках Карпат.

Анатолій Павелко,фахівець з питань гідроенергетики в Карпатах, проаналізував міжнародний досвід з формування критеріїв під час проектування та будівництва гідроелектростанцій.

Михайло Довбенчук, голова екологічної громадської організації «Зелений рух «Карпати», висловив занепокоєність повільними темпами розв’язання екологічних проблем м. Калуша (Івано-Франківська обл.) та прилеглих територій.

Представники Закарпатської та Івано-Франківської обленерго, які брали участь у засіданні, позитивно оцінили ініціативу з розроблення та затвердження критеріїв стосовно вибору ділянок під плановане проектування малих ГЕС.

Учасники виїзного засідання Національної екологічної ради України відвідали м. Калуш, Домбровський кар’єр, полігон гексахлорбензолу, соляні відвали та місця просідання шахтних полів.

29 травня члени Національної екологічної ради України та учасники круглого столу мали можливість побачити на власні очі негативні наслідки будівництва малих ГЕС для довкілля  та населення гірських сіл, відвідали місце будівництва малої ГЕС у селі Дземброня.

Результатом дводенної роботи стало прийняття рішення Національної екологічної ради України, зокрема:

1. Провести експертизу чинного законодавства стосовно його відповідності довкільним проектам і принципам збалансованого розвитку з метою удосконалення правового регулювання планування розвитку на регіональному і секторальному рівнях і створення дієвих фінансово-економічних механізмів ефективного впровадження стратегій, планів і програм.

2. Сформувати законодавчі підстави для обов’язкової інтеграції екологічної складової до регіональних стратегій, програм і планів.

3. Рекомендувати Мінприроди України розробити і затвердити методичні рекомендації стосовно стратегічної екологічної оцінки  регіональних та секторальних стратегій, планів і програм.

4. Відповідним органам  державної влади та місцевого самоврядування добровільно застосовувати інструмент стратегічної екологічної оцінки під час розроблення місцевих, регіональних, національних і секторальних стратегій, планів дій і програм, незважаючи на наявність  чи відсутність законодавчих вимог.

5. Забезпечити включення до регіональних програм та планів заходи щодо формування екологічної культури населення , активізації екологічної освіти і виховання, створення цивілізованих процедур інформування населення про стан природного середовища і рівень його безпеки.

6. Національній академії державного управління при Президентові України, регіональним університетам державного управління, інститутам підвищення кваліфікації державних службовців включити до своїх програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації навчальні курси з питань інтегрування екологічних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність.

7. Громадським організаціям домагатися обов’язкової участі в процесах розроблення, впровадження, моніторингу та оцінювання місцевих, регіональних, національних та секторальних стратегій , планів дій і програм з огляду на забезпечення належного врахування довкільних пріоритетів та принципів збалансованого розвитку.

8. Національній екологічній раді України ініціювати та провести регіональні семінари з обговорення та затвердження у кожній області Карпатського регіону критеріїв вибору місць для будівництва або заборони будівництва малих і міні-ГЕС на гірських річках Карпат.