Середа 29 трав. 2024
Міжнародний день Чорного моря

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря (International day of Black sea)

День Чорого моря1У цей день у 1996 році шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна – підписали «Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря», необхідність у підписанні якого виникла че­рез небезпеку зникнення унікальних природних аквальних комплексів. Цей план розробили провідні науковці після проведення всебічних досліджень морського середовища, які показали, що життєздатність Чорного моря істотно по­гіршилася порівняно з попередніми трьома десятиліттями. 

Будучи внутрішнім морем басейну Атлантичного океану, воно відіграє надзвичайно важливу роль у функціонуванні екосистем прилеглого регіону. Чорне море Керченською протокою зʼєднується з Азовським, через Босфор – з Мар­муровим, через протоку Дарданелли – з Егейським і Се­редземним морями. У море впадають такі великі річки, як Дунай, Дніпро, Дністер і більш дрібні – Мзимта, Псоу, Бзибь, Ріоні, Кодор, Інгурі, Чорох, Кизилирмак, Єшільирмак, Сакарʼя, Південний Буг, Камчия, Велека.

День Чорого моря2

Щорічний річковий стік в Чорне море орієнтовно стано­вить 310 км3, причому 80% цих вод виноситься на північ­но-західну шельфову частину, переважно Дунаєм та Дніпром. Тут мешкає більше 2,5 тис. видів тварин і риб. Рослинний світ моря пред­ставлений більш, ніж 270 видами бага­токлітинних зелених, червоних і бурих донних водоростей, фітопланктон вклю­чає не менше 600 видів.День Чорого моря6

Цікавим є той факт, що з глибини 150–200 м і до самого дна у водах Чорного моря відсутнє життя, що вчені пояснюють наси­ченістю морських вод сірководнем. У схемі течій Чорного моря виділяються два вели­чезних замкнутих кругообіги з довжиною хвилі 350–400 км. Це явище, яке вперше описав океанолог Микола Кніповіч, отри­мало назву «окулярів Кніповича».

День Чорого моря5Сьогодні над Чорним морем нависла загроза екологічної катастрофи, оскільки через діяльність людини деякі його ділянки втратили здатність до самоочищення.

Стратегічний план передбачає здійснення практичних дій, спрямованих на відновлення та збереження довкілля Чорного моря (зменшення забруднення, вдосконалення управління живими ресурсами, підтримку соціального роз­витку у спосіб, що не шкодить довкіллю, а також фінансу­вання екологічних проектів).

Головна теза і тема Міжнародного дня Чорного моря – екологія чорноморського басейну та її збереження. У цей день проводяться різноманітні заходи щодо інформування широкої громадськості про сферу і проблеми його екології, поточний екологічний стан та дії щодо поліпшення, в тому числі і заходи протидії перелову риби, який завдає значної шкоди морській екосистемі.День Чорого моря4

Екологічні організації причорноморських країн від­мічають цей день рядом акцій, щоб привернути увагу до деградації морського середовища та проведення не­обхідних заходів щодо запобігання деградації на регіональному рівні.

День Чорого моря3