Неділя 21 квіт. 2024
День працівника природно-заповідної справи України

7 липня – День працівника природно-заповідної справи України 

День працівника ПЗ справи1

Бурхливий розвиток промисловості та сільськогосподарського виробництва, інтенсифікація будівництва, розширення мережі шляхів сполучення, безконтрольне вирубування лісів, осушення болотних масивів призводить до порушення екологічної рівно­ваги. знищення флори та фауни територій.

З часу виникнення ідеї заповідання особливо цінних природних об'єктів представники прогресивних наукових кіл та громад­ськості своїм обов'язком вважали збереження еталонних природних систем, які на сьогодні є частиною національного надбання. Україна розглядає комплекс власних природоохоронних терито­рій в якості складової частини планетарної системи охоронюваних природних комплексів.

День працівника ПЗ справи2Після проголошення незалежності України було зроблено пер­ший крок до створення сучасної моделі управління заповідною справою. У червні 1992 р. побачив світ «Закон України про при­родно-заповідний фонд України», у вересні 1994 року Верховна Рада України затвердила Програму перспективного розвитку за­повідної справи в Україні. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток мережі природно-заповідних об’єктів є одним з пріоритетів державної політики в галузі економічного та соціального розвитку країни.

День працівника ПЗ справи3Українська мережа об’єктів природно-заповідного фонду буде розширятися за рахунок мінімально антропогенно порушених земель та акваторій. Особливий інтерес становитимуть ділянки, на яких найповніше представлені види, занесені до Червоної книги України, та рідкісні рослинні угруповання із Зеленої книги України. Планується втілити в життя систему заходів з охорони природних комплексів, коли збереження екологічної рівноваги поєднуватиметься із впровадженням новітніх принципів підготовки кадрів, екологічного виховання, екологічного туризму, регламентованого відпочинку на природі. Для відзначення нелегкої та сумлінної роботи працівників природно-заповідної справи Президент України підписав Указ від 18 серпня 2009 року №629 «Про День працівника природно-заповідної справи», у якому зазначено, що в Україні встановлене професійне свято – День працівника природно-заповідної справи, яке щорічно відзначатимуть 7 липня.

День працівника ПЗ справи4