Вівторок 25 черв. 2024
Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою (World Day to Combat Desertification and Drought) 

Пустеля

Деградація земель та опустелювання – одні з найбільших загроз для сталого роз­витку людства. Їх глобальний масштаб спричиняє серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру – вимуше­ний голод та масові міграції населення.

Біля 40% людства страждає від нестачі води. За даними міжнародних експертів, 12 мільйонів гек­тарів земель та 75 мільярдів тонн родючих грунтів щорічно стають непридатними для використання.

боротьба з опустелюванням3Прогнозують, що до 2030 року потреби у продовольстві, енергії та воді зростуть щонай­менше на 50%, 45% та 30% відповідно.

17 червня відзначається між­народною спільнотою як Всесвітній день боротьби з опусте­люванням та посухами.

У цей день у 1994 році в Парижі було прийнято Конвенцію ООН про боротьбу з опустелюванням, врамках якої цей процес розглядається як деградація земель під впливом будь-яких природних чи антропогенних чинників, а не лише утворення пустель як таких.

боротьба з опустелюванням4На сьогодні Конвенцію ратифікувало 196 країн світу, включаючи Україну. Цей день маєна меті привернути увагу до стану агроландшафтів планети. Щороку він присвячується певній темі імає конкрет­ний лозунг. У попередні роки це були вислови: «Краса пустель – проблема опустелювання», «Поліпшення якості життя через підви­щення родючості ґрунту», «Не дайте засохнути нашому майбутньому».

Гасло Дня 2019 року: «Вирощуємо майбутнє разом!». Достатньо гостро деградація земель та опу­стелювання проявляються і в Україні –  водною та вітровою ерозією уражені близько 57% те­риторії. Внаслідок абразії руйнується до 60% узбережжя Азовського і Чорного морів та 41% берегової лінії дніпровських водосховищ. Що­року фіксується майже 23 тис. випадків зсувів. За різними даними, забрудненими є близько 20% українських земель.

боротьба з опустелюванням1Організатори закликають охороняти землі, підви­щувати родючість ґрунтів та заощаджувати енергоресурси для підтримки планетарної екологічної рівноваги. Основними напрямками у розвитку агросистем мають стати біологічні системи землеробства, впровадження меліоративної і агроландшафтної організації території, но­вих технологій вирощування сільськогосподарських культур (у тому числі ґрунтозахисних та енергозберігаючих), проведення робіт з вилучення з ін­тенсивного обігу малопродук­тивних і ерозійно-небезпечних земель.

Україна відчула загрозу опустелювання близько 40 років тому, коли в південних областях подекуди зафіксували піщані бурі, почали зникати флора та фауна, люди покинули свої домівки.