Середа 19 черв. 2024
Конвенція про охорону біологічного різноманіття

5 червня 1992 року – Підписання Конвенції про охорону біологічного різноманіття (Ріо-де-Жанейро, Бразилія) 

den bioriznoobraziyaЗа оцінками вчених, у найближчі 75 років на Землі може зникнути половина наявних  видів рослин і тварин. Зникнення деяких видів та цілих екосистем призводить до порушення екологічного балансу в біосфері та зростанню загрози планетарному генетичному фонду. Збереження біорізноманіття має стати одним з найважливіших завдань людства.

Конвенція про охорону біологічного різноманіття була прийнята 22 травня 1992 року на спеціальній конференції в Найробі (Кенія) і відкрита для підписання 5 червня 1992 року на Конференції Організації Об’єднаних Націй з довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро, Бразилія (Саміт «Планета Земля»). Верховна Рада України ратифікувала прийняту на Конференції Рамкову Конвенцію про охорону біорізномангіття 29 листопада 1994 року.

Країни, які приєдналися до Конвенції, мають право розпоряджатися своїми біологічними ресурсами, але несуть відповідальність за їх раціональне використання перед світовою спільнотою. Результатами прийняття Конвенції стало посилення діяльності у сфері охорони біологічного різноманіття на національному і міжнародному рівнях.

Географічне положення України, її фізико-географічні та кліматичні умови сприяли формуванню багатого рослинного і тваринного світу. На її території налічують понад 70 тисяч видів живих організмів і, за прогнозами науковців, ще близько третини видів (в основному, безхребетні) залишаються невідомими. Участь України, як країни-сторони Конвенції, в збереженні біологічного різноманіття у світі та на власній території реалізується шляхом виконання міжнародних програм та договорів, формування національної стратегії збереження та збалансованого використання біорізноманіття, розвитку законодавчої бази в цій галузі відповідно до світових тенденцій.