Неділя 29 бер. 2020
Вода

DesnaВода – стійка хімічна сполука водню (11,11 %) з киснем (88,89 % за масою). Вода входить до складу ґрунтів, багатьох гірських порід і мінералів, у вільному стані утворює гідросферу Землі. Вона є основним компонентом водних екосистем, вміст вологи у рослинних і тваринних організмах досягає 65-99 %.

Водні ресурси України формуються головним чином за рахунок річкового стоку (місцевого і транзитного) та підземних вод.

Основні об’єми транзитного стоку надходять з території Білорусі (58%) та Росії (26%).

Позиція ВЕЛ

Пропозиції Всеукраїнської екологічної ліги у сфері інтегрованого управління водними ресурсами

Прогнозні ресурси підземних вод становлять 21 км3, але для використання враховують лише близько 12 км3 вод, що не мають гідравлічного зв’язку з поверхневим стоком.  Найкраще забезпечені ресурсами підземних вод західні та північно-західні регіони України, на які припадає 70 % прогнозних запасів.

До основних екологічних проблем водних ресурсів України відносять:

–       забруднення промисловими стоками (фізичне, хімічне, теплове, радіоактивне);

–       забруднення комунальними стоками;

–       бактеріологічне забруднення (евтрофікація);

–       забудова прибережних смуг та заплав;

–       намивання берегів;

–       порушення режиму річок внаслідок спорудження ГЕС;

zamor rybi 2012

Замор риби на річці Уж внаслідок скидів промислових стоків Коростенським заводом МДФ (Житомирська область, 2012 рік)

Інформаційні матеріали

Коментар Тетяни Тимочко, голови Всеукраїнської екологічної ліги щодо якості питної води (2020 р.)

Екологічні, економічні та соціальні наслідки повеней на території Західної України (Недава О. А., 2016 р.)

Рішення засідання Національної екологічної ради України «Формування нової водної політики в Україні» (22 березня 2013 р.)

Закон України "Про державне регулювання у сфері мийних засобів" (проект)

Дослідження стану водних ресурсів, збереження малих річок та прибережних смуг 
Дослідження стану водних ресурсів, збереження малих річок та прибережних смуг (буклет у *.pdf)
Формування нової водної політики в Україні

Забезпечення населення чистою питною водою було визнано глобальним пріоритетом на Всесвітньому саміті зі збалансованого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.) та Конференції ООН зі збалансованого розвитку Ріо+20: «Майбутнє, якого ми хочемо» (2012 р.).

Це питання постійно перебуває у сфері діяльності як урядових державних структур, так і на міжнародному рівні. Не стоять осторонь цієї проблеми і громадські екологічні організації.

Таблиця. Основні показники використання та охорони водних ресурсів в Україні за 2013 рік

voda tablica

ВЕЛ пропонує сформувати нову водну політику в Україні на засадах Водної Рамкової директиви ЄС. Необхідно перейти до інтегрованого управління водними ресурсами, запровадити басейновий принцип у водокористуванні та збереженні водних об’єктів.

Осередки Всеукраїнської екологічної ліги активно застосовують різні форми роботи у цьому напрямі залежно від особливостей водних об’єктів певної території, ступеня антропогенного впливу на них, екологічних проблем, що виникають у процесі водокористування. Зокрема, вони проводять наукові дослідження, запроваджують тематичні природоохоронні заходи і акції; розглядають питання стану водних ресурсів на засіданнях Наукової ради ВЕЛ, здійснюють просвітницьку роботу стосовно значення водних об’єктів і необхідності їх збереження та ін.

Заходи

Розширене засідання Правління Всеукраїнської екологічної ліги, присвячене проблемам річки Рось (12.08.2019 р.)

Міжнародний день води (22.03.17)

Прес-конференція "Загибель Дніпра – національна трагедія України" (30.09.16)

Прес-конференція «Екологічний стан водойм України. Причини та наслідки забруднення води та замору риби у річках» (13.07.16)

Прес-конференція "Зупинимо знищення річки Дніпро!" (7.08.15)

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Критична ситуація, що склалася у зв’язку із забрудненням річки Рось отруйними речовинами (2019 р.)