Вівторок 15 жовт. 2019
Поводження з відходами

Екологічні проблеми поводження з відходами та шляхи їх розв’язання

i 019Відходи   -  будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворилися  у  процесі  виробництва  чи споживання, а також товари (продукція),  що  повністю  або  частково  втратили  свої споживчі властивості  і  не  мають  подальшого  використання  за  місцем їх утворення  чи  виявлення  і  від яких їх власник позбувається, має намір  або  повинен  позбутися  шляхом  утилізації  чи  видалення (Згідно ЗУ "Про відходи" від 5 березня 1998 року N 187/98-ВР).

Згідно з даними Державного комітету статистики України всього в Україні зосереджено близько 15 млрд тон відходів.

Позиція ВЕЛ

Позиція ВЕЛ щодо негайного припинення негативного й руйнівного впливу Херсонського сміттєзвалища на довкілля

Закон України «Про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакувальних пакетів довготривалого розкладу» (проект)

Позиція ВЕЛ щодо поводження з небезпечними відходами в Україні (2016 р.)

Обозреватель. Інтерв'ю з Тетяною Тимочко: Екологічні проблеми України - сміттєзвалища та небезпечні відходи (19.12.16)

В Україні 6 148 полігонів, з яких паспортизовано лише 2 600. Площа сміттєзвалищ та полігонів складає 7% від всієї території нашої держави і є більшою ніж площа об’єктів природного заповідного фонду України. В Україні 32 984 несанкціонованих звалищ.

Події

Національний Форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (22-23 листопада 2016 р., м. Київ)

Конференція «Стан сміттєзвалищ і полігонів ТПВ в Україні: проблеми та шляхи їхнього розв’язання» (14-15 липня 2016 р., м. Львів)

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (10-11 листопада 2015 р., м. Київ) 

Міжнародний круглий стіл «Поводження з небезпечними відходами в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання» (18 грудня 2014р., м. Київ)

Конференція «Проблеми поводження з пестицидами в Україні: соціально-екологічні, економічні наслідки та шляхи розв’язання» (12 грудня 2014р., м. Київ)

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (4-5 листопада 2014 р., м. Київ)

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (24-25 жовтня 2013 р., м. Луганськ)

Проблеми утворення відходів і поводження з ними є надзвичайно гострими для України. З одного боку, природні ресурси використовують за екстенсивним принципом, що не відповідає принципам сталого (збалансованого) розвитку і призводить до виснаження мінеральних і сировинних запасів. З іншого боку, нераціональне використання ресурсів, застарілі технології й відсутність сфери вторинної переробки сприяють утворенню великих об’ємів відходів, зберігання яких потребує вилучення значних земельних ділянок. Зберігання та накопичення відходів, особливо токсичних, є джерелом тривалого негативного впливу на стан здоров’я людей і якість навколишнього природного середовища.

prikarpattya

Стихійне звалище побутового сміття у Прикарпатті

Екологічні проблеми починаються з неприпустимо низької ефективності використання природних ресурсів. Так, за індексом природоємності (8,7) (який є інтегрованим показником споживання енергоносіїв, води, шкідливості викидів для атмосфери тощо) Україна випереджає такі країни, як Росія, Молдова та Польща, не говорячи вже про країни ЄС (для світу цей індекс прийнято за 1,0). Україна належить до країн з найвищими у світі абсолютними і відносними показниками утворення відходів.

pest vaskovichi

Склад непридатних пестицидів у с. Васьковичі Коростенського району (Житомирська область)

За чинною методологією до відходів відносять тільки тверді відходи виробництва та споживання, забуваючи, що речовини, які є забруднювачами атмосферного повітря та водних об’єктів, також є відходами виробництва.

Інформаційні матеріали

Схеми міністерства екології по фіктивній утилізації небезпечних відходів вбивають природу та загрожують здоров’ю українців

Проблеми утилізації медичних відходів в Україні

Проблема несанкціонованих сміттєзвалищ на території Одещини

Полігон твердих побутових відходів в с. Стадниця (Вінницький район Вінницької області)

«Паперову» утилізацію небезпечних відходів пропонує ДП «Укреко-ойл»

Мінприроди України перешкоджає роботі підприємств з утилізації небезпечних відходів

Фото підбірка "Небезпечні відходи" (2016 р.)

Інтерв'ю з експертами щодо подолання "сміттєвої" проблеми в Україні (2016 р.)

Інтерв'ю з Тетяною Тимочко щодо екологічних проблем сміттєзвалищ в Україні (31.05.16)

Виступ Тетяни Тимочко на круглому столі "Поводження з небезпечними відходами в Україні" (18 грудня 2014 року)

Виступ Тетяни Тимочко на конференції "Проблеми поводження з пестицидами в Україні" (12 грудня 2014 року)

Виступ Тетяни Тимочко на Національному форумі "Поводження з відходами в Україні" (4-7 листопада 2014 року)

Екологічні проблеми поводження з твердими побутовими відходами та шляхи їх розв’язання

 Головним «виробником» відходів є гірничодобувні та переробні підприємства, які дають до 88 % всіх відходів. Така маса вторинних продуктів у перерахунку на 1 км2 території України перевищує аналогічний показник для США у шість разів і втричі для держав ЄС.

vidhody

 

 

Публікації

Стан проблеми утилізації відпрацьованих мастил в Україні та світі (Гриценко А.В., 2016 р.)

Будівництво сміттєпереробного комплексу в м. Кіровограді - перспектива розв'язання багатьох проблем (Хлєбніков В.В.)

 Досвід утилізації звалищного газу в енергетичних установках в Україні (Жук Г.В., 2015 р.)

Стратегічні виміри проблеми твердих побутових відходів у контексті інвестиційних рішень сьогодення (Маковецька Ю.М.)

Законодавче забезпечення формування галузі перероблення твердих побутових відходів в Україні (Олексієвець І.Л., 2013 р.)

Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові (Койнова І. Б.)

Електронні відходи в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання (Вишницька О. І., 2016 р.)

Збалансований розвиток лісовпорядкування та ефективного використання відходів деревини як твердого палива  (Ошейко В. О.)