Версія для друку
5 грудня – Всесвітній день ґрунтів (World Soil Day)

Грунт1Міжнародний день ґрунтів (World Soil Day) відзначається 5 грудня за рішенням 68-ї Генеральній Асамблеї ООН з метою акцентування уваги на важливості ґрунтів як незамінного компонента природної системи і як життєво важливий базис життєдіяльності людства.

Найбільше природне багатство України – чорноземи. Вони складають майже 50% світового запасу чорноземів. Але майже в усіх регіонах з року в рік в них зменшується частка гумусу – основної речовини, яка забезпечує родючість ґрунту.

Питання збереження земель та відновлення їх оптимальної структури в Україні – одна з найактуальніших для розв’язання екологічних проблем, оскільки земля – насамперед життєвий простір для природних екосистем, що формують придатне для існування людства середовище.

Україна має потужний потенціал земельних ресурсів, однак ефективність їх використання характеризується досить низьким рівнем. Із 60,3 млн га земель майже 72% (41,8 млн га) становлять сільськогосподарські угіддя, що налічують 33,19 млн га ріллі (55%), 7,63 млн га природних кормових угідь, сіножатей і пасовищ (12,6%).

В Україні для господарського використання залучено понад 92% території. Надзвичайно високим є рівень розораності, який становить понад 54%. Для порівняння - у розвинутих країнах Європи цей показник не перевищує 35%. Фактична лісистість території України - лише 16%, що недостатньо для забезпечення екологічної рівноваги (середній показник європейських країн – 25-30%).

Надмірна розораність земель, у тому числі на схилах, призвела до порушення екологічно збалансованого співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, що негативно вплинуло на стійкість агроландшафтів і зумовило значне техногенне навантаження на довкілля.

Всеукраїнська екологічна ліга багато років опікується питаннями охорони та збереження земельних ресурсів. ВЕЛ ініціювала та провела всеукраїнську науково-практичну конференцію «Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми, шляхи вирішення». У 2000 році ВЕЛ розпочала видання серії еколого-географічних карт, які були видані у 2004–2007 рр. Карти представляють результати досліджень щодо рівня забруднення водних ресурсів, ґрунтів, атмосферного повітря, стану екологічної, техногенної та радіологічної небезпек, медико-демографічних проблем, стійкості природного середовища та еколого-економічної збалансованості України. У підготовці цього видання взяли участь науковці, провідні експерти – члени Всеукраїнської екологічної ліги.

prev grunty 1Однієї з карт є «АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ», де відображено агроекологічний потенціал, тобто здатність ґрунтів виконувати функцію сільськогосподарських угідь.

Значну увагу Всеукраїнська екологічна ліга приділяє захисту ґрунтів від забруднення пестицидами. Особливе занепокоєння викликає закон щодо планованого продажу земель. Запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення без врегулювання природоохоронних аспектів використання земель становитиме загрозу не лише навколишньому природному середовищу, а й ефективності господарської діяльності вже у найближчій перспективі, а також стійкому розвитку національної економіки в цілому.

Грунт2Сьогодні вже недостатньо просто охороняти природні ландшафти, є гостра потреба у їх відтворенні та розширенні. Не дарма ООН пропонує оголосити 2020-2030 рр. десятиліттям відтворення природних екосистем. Великий рівень розораності веде до ерозії ґрунтів, зникнення річок і, відповідно, до змін клімату та опустелювання. Деградація та еродованість земель – це не стільки аграрне питання, скільки проблема екологічної безпеки.