Середа 01 квіт. 2020
Громадська оцінка національної екологічної політики

На сучасному етапі розвитку суспільства розв’язання будь-якої екологічної проблеми міжнародного, національного, регіонального чи місцевого рівнів потребує спільних зусиль державних установ, громадськості та бізнесу.

У демократичному суспільстві важливу роль у прийнятті екологічно значущих рішень відіграє громадськість. Громадянське суспільство виконує функцію привернення суспільної уваги до тих екологічних проблем, на які не реагує ні держава, ні ринок. Іншими важливими функціями громадської екополітики є громадський контроль за реалізацією національної та міжнародної екополітики, а також підтримка громадянських ініціатив, спрямованих на поліпшення стану довкілля.

В Україні громадський екологічний рух давно став одним із суб’єктів національної екологічної політики. І це не дивно, оскільки зростає заінтересованість найширших верств населення в екологічній проблематиці у зв’язку з численними планами та реалізацією небезпечних для довкілля проектів і програм і погіршенням екологічної ситуації. Зростають чисельність і масовість активних дій громадськості на захист середовища існування й свого конституційного права на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

У 2002–2003 роках громадські екологічні організації України вперше виступили з ініціативою підготовки доповіді «Громадська оцінка екологічної політики в Україні». Ця доповідь була представлена на Спільному засіданні міністрів та НУО на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи», яка проходила в Києві у травні 2003 року.

Зусиллями громадськості необхідність підготовки громадської оцінки екологічної політики була закріплена у 2010 році на законодавчому рівні відповідно до прийнятого Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року». Зокрема, Ціль 1 Стратегії передбачає «сприяння виданню та поширенню Доповіді громадських екологічних організацій щодо проведення громадської оцінки національної екологічної політики, починаючи з 2011 року».

У Національному плані дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки передбачено таке завдання: «Видання, у тому числі в електронній формі, щорічної доповіді неурядових екологічних організацій щодо проведення громадської оцінки державної екологічної політики із зазначенням кількісних та якісних показників доступу до екологічної інформації».  

Новий ресурс

sd4ua

Актуально!

Снимок

Перспективи відновлення Сходу України на засадах  збалансованого розвитку

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи